Trắc nghiệm Bài 14: Ôn tập chương 3 Hóa 11 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Sau khi chưng cất cây sả bằng hơi nước, người ta dùng phương pháp chiết để tách riêng lớp tinh dầu ra khỏi nước. Phát biểu không đúng là

 • A
  Có thể dùng phễu chiết để tách riêng lớp tinh dầu khỏi nước
 • B
  Tinh dầu có khối lượng riêng nặng hơn nước nên nằm phía trên
 • C
  Dùng phương pháp chiết lỏng – lỏng để tách riêng lớp tinh dầu ra khỏi nước
 • D
  Hỗn hợp thu được tách thành hai lớp
Câu 2 :

Hãy sắp xếp các cách tiến hành tách và tinh chế hợp chất hữu cơ đúng thứ tự của phương pháp chiết lỏng – lỏng?

(a) Từ từ mở khóa phễu chiếu để lần lượt thu từng lớp chất lỏng

(b) Cho hỗn hợp các chất cần chiết vào phễu chiết, thêm dung môi vào (dung môi phải có khả năng hòa tan tốt chất cần chiết và không trộn lẫn vỡi hỗn hợp ban đầu)

(c) Làm bay hơi dung môi của dịch chiết để thu đuộc dung dịch cần tách

(d) Lắc đều phễu chiết rồi để yên, hỗn hợp trong phễu sẽ tách thành 2 lớp

 • A
  (a), (b), (c), (d)
 • B
  (b), (d), (a), (c)
 • C
  (b), (a), (c), (d)
 • D
  (b), (d), (c), (a)
Câu 3 :

Phổ MS của chất Y có thấy Y có phân tử khối bằng 60. Công thức phân tử nào dưới đây không phù hợp với Y?

 • A
  C3H8O
 • B
  C2H4O2
 • C
  C3H7F
 • D
  C2H8N2
Câu 4 :

Cho phổ khối lượng (MS) của một hợp chất hữu cơ X như hình vẽ:

Công thức phân tử của X có thể là:

 • A
  C4H10
 • B
  C3H8O
 • C
  C3H9N
 • D
  C3H6O2
Câu 5 :

Để xác định phân tử khối của hợp chất hữu cơ, người ta sử dụng phổ khối lượng MS, trong đó phân tử khối của chất là giá trị m/z của

 • A
  peak [M+] lớn nhất
 • B
  peak [M+] nhỏ nhất
 • C
  peak xuất hiện nhiều nhất
 • D
  peak có cường độ tương đối (%) lớn nhất.
Câu 6 :

Thể tích của 6,9 gam chất X bằng thể tích của 4,8 gam khí oxygen (đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Phân tử khối của X là:

 • A
  46
 • B
  60
 • C
  32
 • D
  23
Câu 7 :

Chất nào sau đây có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất?

 • A
  CH3COOCH3
 • B
  C2H4
 • C
  C2H5OH
 • D
  C2H4Cl2
Câu 8 :

Công thức phân tử trong hóa học hữu cơ cho biết

 • A
  Tỉ lệ kết hợp các nguyên tử trong phân tử
 • B
  Tên của hợp chất
 • C
  Loại hợp chất
 • D
  Thành phần nguyên tố và số lượng nguyên tử các nguyên tố trong phân tử

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Sau khi chưng cất cây sả bằng hơi nước, người ta dùng phương pháp chiết để tách riêng lớp tinh dầu ra khỏi nước. Phát biểu không đúng là

 • A
  Có thể dùng phễu chiết để tách riêng lớp tinh dầu khỏi nước
 • B
  Tinh dầu có khối lượng riêng nặng hơn nước nên nằm phía trên
 • C
  Dùng phương pháp chiết lỏng – lỏng để tách riêng lớp tinh dầu ra khỏi nước
 • D
  Hỗn hợp thu được tách thành hai lớp

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Dựa vào kiến thức về các phương pháp để tách các hợp chất hữu cơ

Câu 2 :

Hãy sắp xếp các cách tiến hành tách và tinh chế hợp chất hữu cơ đúng thứ tự của phương pháp chiết lỏng – lỏng?

(a) Từ từ mở khóa phễu chiếu để lần lượt thu từng lớp chất lỏng

(b) Cho hỗn hợp các chất cần chiết vào phễu chiết, thêm dung môi vào (dung môi phải có khả năng hòa tan tốt chất cần chiết và không trộn lẫn vỡi hỗn hợp ban đầu)

(c) Làm bay hơi dung môi của dịch chiết để thu đuộc dung dịch cần tách

(d) Lắc đều phễu chiết rồi để yên, hỗn hợp trong phễu sẽ tách thành 2 lớp

 • A
  (a), (b), (c), (d)
 • B
  (b), (d), (a), (c)
 • C
  (b), (a), (c), (d)
 • D
  (b), (d), (c), (a)

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Dựa vào kiến thức về các phương pháp để tách các hợp chất hữu cơ

Câu 3 :

Phổ MS của chất Y có thấy Y có phân tử khối bằng 60. Công thức phân tử nào dưới đây không phù hợp với Y?

 • A
  C3H8O
 • B
  C2H4O2
 • C
  C3H7F
 • D
  C2H8N2

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Dựa vào phân tử khối bằng 60

Lời giải chi tiết :

Vì phân tử khối bằng 60 nên công thức C3H7F có phân tử khối: 62 nên không phù hợp với chất Y

Câu 4 :

Cho phổ khối lượng (MS) của một hợp chất hữu cơ X như hình vẽ:

Công thức phân tử của X có thể là:

 • A
  C4H10
 • B
  C3H8O
 • C
  C3H9N
 • D
  C3H6O2

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Dựa vào peak lớn nhất của ion

Lời giải chi tiết :

Trong hình ta thấy m/z có giá trị lớn nhất là 60, nên phân tử khối của X là 60 ứng với công thức C3H8O

Câu 5 :

Để xác định phân tử khối của hợp chất hữu cơ, người ta sử dụng phổ khối lượng MS, trong đó phân tử khối của chất là giá trị m/z của

 • A
  peak [M+] lớn nhất
 • B
  peak [M+] nhỏ nhất
 • C
  peak xuất hiện nhiều nhất
 • D
  peak có cường độ tương đối (%) lớn nhất.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Dựa vào kiến thức về phổ khối lượng MS

Lời giải chi tiết :

Dựa vào peak [M+] lớn nhất để xác định phân tử khối của chất

Câu 6 :

Thể tích của 6,9 gam chất X bằng thể tích của 4,8 gam khí oxygen (đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Phân tử khối của X là:

 • A
  46
 • B
  60
 • C
  32
 • D
  23

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Tìm số mol của khí oxygen, vì \({n_{{O_2}}} = {n_X}\)

Lời giải chi tiết :

\(\begin{array}{l}{n_{{O_2}}} = \frac{{4,8}}{{32}} = 0,15mol \to {n_X} = 0,15\\{M_X} = \frac{{6,9}}{{0,15}} = 46\end{array}\)

Câu 7 :

Chất nào sau đây có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất?

 • A
  CH3COOCH3
 • B
  C2H4
 • C
  C2H5OH
 • D
  C2H4Cl2

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Dựa vào cách thành lập công thức đơn giản: tỉ lệ tối giản số nguyên tử C, H, O

Lời giải chi tiết :

Tỉ lệ tối giản số nguyên tử C, H, O trong hợp chất C2H5OH: 2: 6: 1. Nên C2H5OH có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất

Câu 8 :

Công thức phân tử trong hóa học hữu cơ cho biết

 • A
  Tỉ lệ kết hợp các nguyên tử trong phân tử
 • B
  Tên của hợp chất
 • C
  Loại hợp chất
 • D
  Thành phần nguyên tố và số lượng nguyên tử các nguyên tố trong phân tử

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Dựa vào lí thuyết về công thức phân tử

Lời giải chi tiết :

Công thức phân tử trong hóa học hữu cơ cho biết thành phần nguyên tố và số lượng nguyên tử của các nguyên tố trong phân tử

close