Dựa vào bảng 16.1, hãy cho biết tình hình tăng trưởng kinh tế của các nước trong giai đoạn 1990 – 1996; 1998 – 2000 và so sánh với mức tăng trưởng bình quân của thế giới

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 54 SGK Địa lí 8

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào bảng 16.1, hãy cho biết tình hình tăng trưởng kinh tế của các nước trong giai đoạn 1990 – 1996; 1998 – 2000 và so sánh với mức tăng trưởng bình quân của thế giới (Mức tăng GDP bình quân của thế giới trong thập niên 90 là 3% năm).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phân tích bảng số liệu.

Lời giải chi tiết

- Giai đoạn 1990 – 1996: mức tăng trưởng kinh tế của các nước không ổn định và có sự chênh lệch.

+ Các nước có mức tăng trưởng tăng: Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin, Việt Nam; trong đó Việt Nam tăng trưởng nhanh nhất (tăng 4,2%).

+ Các nước có mức tăng trưởng giảm: In-đô-nê-xi-a, Thái Lan, Xin-ga-po, đặc biệt là Thái Lan (giảm 5,3%).

- Giai đoạn 1998 – 2000: Các nước đều có mức tăng trưởng đi lên và nhanh chóng khôi phục nền kinh tế.

+ Các nước đạt mức tăng trưởng dưới 6%/năm (In-đô-nê- xi-a, Phi-líp-pin, Thái Lan).

+ Các nước đạt trên 6%/năm (Ma-lai-xi-a, Việt Nam, Xin-ga-po).

- So với mức tăng trưởng bình quân của thế giới (thập niên 90 là 3% năm) thì mức tăng trưởng bình quân của một số nước Đông Nam Á cao hơn.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close