Tóm tắt, bố cục, nội dung chính văn bản Pa – ra – lim – pích (Paralympic): Một lịch sử chữa lành những vết thương

Tóm tắt, bố cục, nội dung chính, văn bản Pa – ra – lim – pích (Paralympic): Một lịch sử chữa lành những vết thương giúp học sinh soạn bài dễ dàng, chính xác.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tóm tắt

Văn bản cung cấp thông tin về kì đại hội thể thao dành cho người khuyết tật Paralympic đồng thời nhấn mạnh những năng lực đặc biệt của những người không may mắc khiếm khuyết trên cơ thể. Từ đó đem tới nhiều thông điệp nhân văn

Bố cục

- Phần 1: Mục tiêu ban đầu

- Phần 2: Vượt qua những nỗi đau


Nội dung chính

Văn bản cung cấp thông tin về kì đại hội thể thao dành cho người khuyết tật Paralympic cùng với thông điệp nhân văn cao cả


Tìm hiểu chung

1. Xuất xứ

Văn bản Pa-ra-lim-pic: Một lịch sử chữa lành những vết thương được đăng trên báo Tuổi trẻ Cuối Tuần, ngày 05/9/2021.

2. Đề tài

Thông tin về kì đại hội thể thao dành cho người khuyết tật Paralympic

3. Phương thức biểu đạt

Thuyết minh

4. Thể loại

Văn bản thông tin

5. Ngôi kể

Ngôi thứ 3

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close