Tóm tắt, bố cục, nội dung chính văn bản Nắng mới, áo đỏ và nét cười đen nhánh (Về bài thơ "Nắng mới" của Lưu Trọng Lư)

Nắng mới đã hội tụ được những vẻ đẹp nơi tâm hồn thơ Lưu Trọng Lư: thành thực phiêu lưu trong cõi mộng, cứ để lòng mình tràn lan trên mặt giấy

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tóm tắt

Những ý chính của văn bản:

- Nắng mới đã hội tụ được những vẻ đẹp nơi tâm hồn thơ Lưu Trọng Lư: thành thực phiêu lưu trong cõi mộng, cứ để lòng mình tràn lan trên mặt giấy

- Hai chữ "nắng mới" vừa ghi nhận một thời điểm đặc biệt trên dòng chảy thời gian vừa diễn tả không gian

- Sang khổ thơ cuối, cảnh và tình mới thật quấn quyện, mới thật là "thi trung hữu họa"

- Nhớ mẹ luôn là tình cảm thiêng liêng mà gần gũi ở những người con hiếu nghĩa, đa cảm

- Nắng mới là một bài thơ hết sức thành thực của một tâm hồn giàu mơ mộng

Bố cục

4 phần

- Phần 1 (từ đầu đến “không gian huyền diệu”):

- Phần 2 (tiếp đến “ngày một rõ hơn”):

- Phần 3 (tiếp đến “đa sầu, đa cảm”):

- Phần 4 (còn lại):

Giọng đọc

To, rõ ràng, nhấn mạnh thông tin chính

Nội dung chính

- Nắng mới đã hội tụ được những vẻ đẹp nơi tâm hồn thơ Lưu Trọng Lư: thành thực phiêu lưu trong cõi mộng, cứ để lòng mình tràn lan trên mặt giấy.

- Nhớ mẹ luôn là tình cảm thiêng liêng mà gần gũi ở những người con hiếu nghĩa, đa cảm.

- Nắng mới là một bài thơ hết sức thành thực của một tâm hồn giàu mơ mộng

Tìm hiểu chung

1. Xuất xứ

Theo Đến với tác phẩm văn chương, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007

2. Đề tài

Nghị luận về một tác phẩm văn học

3. Phương thức biểu đạt

Nghị luận

4. Thể loại

Nghị luận văn học

5. Ngôi kể

Ngôi thứ nhất

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close