Soạn bài Cuốn sách "Chìa khóa vũ trụ của Gioóc-giơ" SGK Ngữ văn 8 tập 2 Cánh diều - chi tiết

Nhan đề văn bản và hình ảnh bìa sách minh họa (trang 113) cho em dự đoán cuốn sách được giới thiệu viết về đề tài, chủ đề gì?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Chuẩn bị 1

Câu 1 (trang 112, SGK Ngữ văn 8, tập 2)

Nhan đề văn bản và hình ảnh bìa sách minh họa (trang 113) cho em dự đoán cuốn sách được giới thiệu viết về đề tài, chủ đề gì? Hãy chia sẻ ngắn gọn điều em đã biết về đề tài, chủ đề này.

Phương pháp giải:

Trả lời theo ý hiểu

Lời giải chi tiết:

Cách 1

Từ nhan đề và hình ảnh bìa sách minh hoạ em dự đoán cuốn sách được viết về đề tài phiêu lưu dành cho thiếu nhi, chủ đề khoa học khám phá vũ trụ

Giới thiệu một cuốn sách giúp cho người đọc biết về cuốn sách và có hứng thú đọc, tìm hiểu về cuốn sách đó

Xem thêm
Cách 2

- Dự đoán cuốn sách được viết về đề tài, chủ đề khoa học khám phá vũ trụ

- Đề tài, chủ đề này không chỉ đưa ra những kiến thức khoa học mà vẽ ra một thế giới vũ trụ thú vị.

Xem thêm
Cách 2

Chuẩn bị 2

Câu 2 (trang 113, SGK Ngữ văn 8, tập 2)

Đọc trước văn bản Cuốn sách “Chìa khóa vũ trụ của Gioóc-giơ” và tìm hiểu thêm các thông tin em muốn biết có liên quan đến cuốn sách.

Phương pháp giải:

Đọc trước văn bản và tìm hiểu thêm các thông tin

Lời giải chi tiết:

Cách 1

Chìa khóa vũ trụ của Gioóc-giơ: là một cuốn tiểu thuyết gay cấn dành cho thiếu nhi mang chủ đề khám phá vũ trụ được viết bởi Lucy Hawking và bố cô Stephen W. Hawking (nhà vật lý lý thuyết người Anh). Tác phẩm được vẽ minh hoạ bởi Garry Parkson, trong khi Christophe Galfard là người cộng tác với Stephen Hawking ở phần cốt truyện, tình tiết, hình ảnh khoa học trong cuốn sách này. Chìa khóa Vũ trụ của George sẽ dẫn độc giả vào một cuộc phiêu lưu kỳ diệu bằng những khám phá khoa học mới nhất của Stephen Hawking. Ngoài ra, đây cũng là cuốn sách đầu tiên mà Stephen Hawking viết cùng con gái.

Xem thêm
Cách 2

- Là một cuốn tiểu thuyết gay cấn dành cho thiếu nhi mang chủ đề khám phá vũ trụ được viết bởi Lucy Hawking và bố cô Stephen W. Hawking (nhà vật lý lý thuyết người Anh).

- Tác phẩm dẫn độc giả vào một cuộc phiêu lưu kỳ diệu bằng những khám phá khoa học mới nhất của Stephen Hawking.

Xem thêm
Cách 2

Đọc hiểu 1

Câu 1 (trang 113, SGK Ngữ văn 8, tập 2)

Thông tin chính nêu trong sa pô là gì?

Phương pháp giải:

Đọc kĩ phần sa pô

Lời giải chi tiết:

Cách 1

Thông tin chính nêu trong đoạn sa pô là thông tin về nhà vật lí Xti-vân Hoóc-kinh.

Xem thêm
Cách 2

Thông tin về nhà vật lí Xti-vân Hoóc-kinh.

Xem thêm
Cách 2

Đọc hiểu 2

Câu 2 (trang 114, SGK Ngữ văn 8, tập 2)

Câu văn mở đầu phần (2) cho người đọc dự đoán nội dung giới thiệu trong phần này là gì?

Phương pháp giải:

Đọc kĩ câu mở đầu phần (2)

Lời giải chi tiết:

Cách 1

Câu văn mở đầu phần 2 cho người đọc dự đoán nội dung giới thiệu trong phần này là nội dung cuốn sách.

Xem thêm
Cách 2

Nội dung cuốn sách.

Xem thêm
Cách 2

Đọc hiểu 3

Câu 3 (trang 115, SGK Ngữ văn 8, tập 2)

Phần này cho người đọc biết thêm thông tin gì?

Phương pháp giải:

Đọc kĩ đoạn văn bản

Lời giải chi tiết:

Cách 1

Phần này cho người đọc biết thêm thông tin về giá trị nội dung, tư tưởng của cuốn sách.

Xem thêm
Cách 2

Thông tin về giá trị nội dung, tư tưởng của cuốn sách.

Xem thêm
Cách 2

CH cuối bài 1

Câu 1 (trang 116, SGK Ngữ văn 8, tập 2)

a. Ghép mỗi phần văn bản được nêu ở cột A với ý chính của phần đó ở cột B:

b. Nêu các thông tin cụ thể làm rõ cho ý chính của mỗi phần văn bản

Phương pháp giải:

Đọc kĩ văn bản và yêu cầu

Lời giải chi tiết:

a.

b. Các thông tin cụ thể làm rõ cho ý chính của mỗi phần văn bản

Phần 1: Giới thiệu chung về cuốn sách

Giới thiệu tên, năm xuất bản, đề tài.

Giới thiệu các tác giả tham gia vào viết sách.

Giới thiệu cuốn sách bản tiếng Việt.

Phần 2. Giới thiệu nội dung sách

Giới thiệu nhân vật.

Giới thiệu tình huống truyện.

Giới thiệu nội dung khoa học trong truyện.

Phần 3. Giới thiệu hình thức thể hiện và thông điệp của cuốn sách

Giới thiệu hình thức sách.

Thông điệp rút ra từ cuốn sách.

CH cuối bài 2

Câu 2 (trang 116, SGK Ngữ văn 8, tập 2)

Văn bản Cuốn sách “Chìa khóa vũ trụ của Giooc-giơ” được viết nhằm mục đích gì? Để đạt được mục đích đó, người viết đã sắp xếp các thông tin chính theo trật tự như thế nào? Có thể đảo ngược trật tự trình bày không? Vì sao?

Phương pháp giải:

Đọc kĩ văn bản

Lời giải chi tiết:

Cách 1

- Văn bản viết ra nhằm mục đích giới thiệu cuốn sách “Chìa khóa vũ trụ của Gioóc-giơ” đến bạn đọc.

- Để đạt được mục đích đó, người viết đã sắp xếp các thông tin chính theo trật tự: từ thông tin khái quát về tác giả, tác phẩm đến thông tin cụ thể về nội dung, hình thức của cuốn sách.

- Không thể đảo ngược trật tự trình bày không vì nó khiến nội dung bài rối loạn, người đọc khó nhận ra cái hay của cuốn sách.

Xem thêm
Cách 2

- Mục đích: giới thiệu cuốn sách “Chìa khóa vũ trụ của Gioóc-giơ”

- Trật tự: từ thông tin khái quát về tác giả, tác phẩm đến thông tin cụ thể về nội dung, hình thức.

- Không thể đảo ngược trật tự vì nó khiến nội dung bài rối loạn, người đọc khó nhận ra cái hay của cuốn sách.

Xem thêm
Cách 2

CH cuối bài 3

Câu 3 (trang 116, SGK Ngữ văn 8, tập 2)

Trong văn bản, phần nào chủ yếu nêu thông tin khách quan, phần nào chủ yếu nêu ý kiến chủ quan của người giới thiệu về cuốn sách?

Phương pháp giải:

Đọc kĩ văn bản

Lời giải chi tiết:

Cách 1

Phần 1 và phần 2 chủ yếu nêu thông tin khách quan.

Phần 3 chủ yếu nêu ý kiến chủ quan của người giới thiệu về cuốn sách.

Xem thêm
Cách 2

- Thông tin khách quan: phần 1 và 2

- Ý kiến chủ quan: phần 3

Xem thêm
Cách 2

CH cuối bài 4

Câu 4 (trang 116, SGK Ngữ văn 8, tập 2)

Ngoài các thông tin mà văn bản đã cung cấp, em còn tìm hiểu thêm được điều gì về cuốn sách Chìa khóa vũ trụ của Giooc-giơ? Hãy chia sẻ những thông tin đó và cách mà em đã thực hiện để biết được các thông tin này.

Phương pháp giải:

Trả lời theo ý hiểu

Lời giải chi tiết:

Cách 1

Ngoài các thông tin mà văn bản đã cung cấp, em còn tìm hiểu thêm về họa sĩ vẽ minh họa cho cuốn sách. Chìa khóa vũ trụ của Gioóc-giơ: là một cuốn tiểu thuyết gay cấn dành cho thiếu nhi mang chủ đề khám phá vũ trụ được viết bởi Lucy Hawking và bố cô Stephen W. Hawking (nhà vật lý lý thuyết người Anh). Tác phẩm được vẽ minh hoạ bởi Garry Parkson, trong khi Christophe Galfard là người cộng tác với Stephen Hawking ở phần cốt truyện, tình tiết, hình ảnh khoa học trong cuốn sách này. Chìa khóa Vũ trụ của George sẽ dẫn độc giả vào một cuộc phiêu lưu kỳ diệu bằng những khám phá khoa học mới nhất của Stephen Hawking. Ngoài ra, đây cũng là cuốn sách đầu tiên mà Stephen Hawking viết cùng con gái.

Xem thêm
Cách 2

- Em muốn tìm hiểu về họa sĩ vẽ minh họa cho cuốn sách

- Tác phẩm được vẽ minh hoạ bởi Garry Parkson, trong khi Christophe Galfard là người cộng tác với Stephen Hawking ở phần cốt truyện, tình tiết, hình ảnh khoa học trong cuốn sách này.

Xem thêm
Cách 2

CH cuối bài 5

Câu 5 (trang 116, SGK Ngữ văn 8, tập 2)

Có bạn cho rằng sách khoa học thường khô khan và khó đọc. Theo em, nếu được đọc bài giới thiệu sách này, bạn đó có thay đổi suy nghĩ ban đầu không? Vì sao?

Phương pháp giải:

Trả lời theo ý hiểu

Lời giải chi tiết:

Cách 1

Nếu bạn của em đọc bài giới thiệu Cuốn sách Chìa khóa vũ trụ của Gioóc-giơ, có thể bạn sẽ thay đổi suy nghĩ ban đầu của mình về sách khoa học. Bởi vì Cuốn sách Chìa khóa vũ trụ được viết dưới dạng hành trình phiêu lưu khoa học, kết hợp giữa các khái niệm vật lý, thiên văn học, và triết học với những câu chuyện thú vị và hình ảnh sinh động.

Xem thêm
Cách 2

Có thể bạn sẽ thay đổi suy nghĩ ban đầu vì cuốn sách được viết dưới dạng hành trình phiêu lưu khoa học khám phá vũ trụ với những câu chuyện thú vị và hình ảnh sinh động.

Xem thêm
Cách 2

CH cuối bài 6

Câu 6 (trang 116, SGK Ngữ văn 8, tập 2)

Em hãy tìm hiểu và giới thiệu tên một số cuốn sách khoa học phù hợp cho các bạn trong lớp tìm đọc. Nêu ngắn gọn lí do vì sao nên đọc các cuốn sách đó.

Phương pháp giải:

Trả lời theo hiểu biết

Lời giải chi tiết:

Cách 1

A Briefer History of Time: Stephen Hawking là một trong những nhà vật lí nổi tiếng nhất thế giới. Ông nổi tiếng bởi công chúng về công trình rộng lớn của ông về vật lý lý thuyết, vũ trụ học và không may là cuộc chiến suy nhược của ông với bệnh nơ-ron vận động. Lịch sử Briefer của Thời gian là một phiên bản cập nhật và dễ đọc hơn của cuốn sách bán chạy nhất năm 1988 của ông, Một Lịch Sử Tóm Lược Thời Gian. Cuốn sách – giống như cuốn sách tiền nhiệm của nó – giống như một tiểu sử của vũ trụ và là một bài giới thiệu tuyệt vời cho thế giới vật lý. Tờ Sunday Times kết luận rằng: “Cuốn sách này kết hợp sự tự hỏi của một đứa trẻ với trí tuệ của thiên tài. Chúng tôi hành trình vào vũ trụ của Hawking trong khi kinh ngạc trước suy nghĩ của mình. ”

Death by Black Hole

Full Title: Cái chết của Black Hole: Và các vấn đề vũ trụ khác Quandaries. Tyson là một người rất lôi cuốn, nhiệt tình và thú vị và điều đó rất nổi bật trong các tác phẩm của ông và các phương tiện truyền thông. Cuốn sách Death by Black Hole của ông không phải là ngoại lệ. Trong đó, ông khám phá mọi thứ từ bản chất phá hoại của các hố đen đến những phỉ báng trong các bộ phim khoa học giả tưởng. Tính hài hước và sự nhiệt tình của ông làm cho quyển sách này trở nên thú vị. Sau khi đọc xong điều này, thật dễ dàng để thấy được ông đã bình chọn một trong những người có ảnh hưởng nhất trên thế giới và có lẽ ngay cả nhà thiên văn học thiên thể quyến rũ nhất còn sống, một vài giải thưởng trong số những người mà ông đã tích lũy qua nhiều năm.

=> Những cuốn sách trên sẽ có thể giúp bạn mở rộng hiểu biết về thế giới và các vấn đề khoa học quan trọng.

Xem thêm
Cách 2

Một số cuốn sách khoa học: A Briefer History of TimeDeath by Black Hole… => giúp bạn mở rộng hiểu biết về thế giới và các vấn đề khoa học quan trọng.

Xem thêm
Cách 2

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close