Soạn bài Nắng mới, áo đỏ và nét cười đen nhánh (Về bài thơ "Nắng mới" của Lưu Trọng Lư) SGK Ngữ văn 8 tập 2 Cánh diều - chi tiết

Đọc trước văn bản Nắng mới, áo đỏ và nét cười đen nhánh (Về bài thơ “Nắng mới” của Lưu Trọng Lư), tìm hiểu thêm những văn bản nghị luận viết về tác phẩm Nắng mới.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Chuẩn bị

(trang 91, SGK Ngữ văn 8, tập 2)

Đọc trước văn bản Nắng mới, áo đỏ và nét cười đen nhánh (Về bài thơ “Nắng mới” của Lưu Trọng Lư), tìm hiểu thêm những văn bản nghị luận viết về tác phẩm Nắng mới.

Phương pháp giải:

Đọc trước văn bản và tìm hiểu thêm những văn bản viết về tác phẩm Nắng mới

Lời giải chi tiết:

Cách 1

Một số văn bản nghị luận về tác phẩm Nắng mới:

https://www.qdnd.vn/van-hoa/sach/nang-moi-thi-pham-hay-ve-nguoi-me-709974 

https://sachgiai.com/Toan-hoc/binh-giang-bai-tho-nang-moi-cua-luu-trong-lu-13976.html 

Xem thêm
Cách 2

Một số văn bản nghị luận về tác phẩm Nắng mới: https://www.qdnd.vn/van-hoa/sach/nang-moi-thi-pham-hay-ve-nguoi-me-709974

Xem thêm
Cách 2

Đọc hiểu 1

Câu 1 (trang 91, SGK Ngữ văn 8, tập 2)

Người viết đã bàn về những yếu tố nào của bài thơ ở phần (1)?

Phương pháp giải:

Đọc kĩ phần (1)

Lời giải chi tiết:

Cách 1

Người viết đã bàn về những yếu tố: mô típ bài thơ.

Xem thêm
Cách 2

Yếu tố: mô típ bài thơ.

Xem thêm
Cách 2

Đọc hiểu 2

Câu 2 (trang 92, SGK Ngữ văn 8, tập 2)

Nội dung của các phần (2) và (3) đã làm rõ cho nhan đề của văn bản như thế nào?

Phương pháp giải:

Đọc kĩ phần (2), (3)

Lời giải chi tiết:

Cách 1

Nội dung chính trong bài ở các mục 2, 3 góp phần cụ thể hóa nội dung phần đề cập ở nhan đề bài thơ. Người viết mở ra cho người đọc một cái nhìn cụ thể, chi tiết, để từ đấy, hiểu hơn về cụm từ "nắng mới" trong bài thơ.

Xem thêm
Cách 2

Góp phần cụ thể hóa nội dung phần đề cập ở nhan đề bài thơ.

Xem thêm
Cách 2

Đọc hiểu 3

Câu 3 (trang 93, SGK Ngữ văn 8, tập 2)

Phần (5) đã khái quát vấn đề nghị luận như thế nào?

Phương pháp giải:

Đọc kĩ phần (5)

Lời giải chi tiết:

Nắng mới là một bài thơ hết sức thành thực của một tâm hồn giàu mơ mộng.

CH cuối bài 1

Câu 1 (trang 94, SGK Ngữ văn 8, tập 2)

Vấn đề trọng tâm mà bài viết này nêu lên là gì? Những yếu tố nào giúp người đọc có thể xác định nhanh vấn đề ấy?

Phương pháp giải:

Đọc kĩ văn bản

Lời giải chi tiết:

Cách 1

Vấn đề trọng tâm mà bài viết này nêu lên là làm rõ chi tiết nắng mới, áo đỏ và nét cười đen nhánh trong bài thơ Nắng mới của Lưu Trọng Lư.

Nhan đề là yếu tố giúp người đọc có thể xác định nhanh vấn đề ấy.

Xem thêm
Cách 2

- Vấn đề trọng tâm: làm rõ chi tiết nắng mới, áo đỏ và nét cười đen nhánh trong bài thơ Nắng mới của Lưu Trọng Lư.

- Yếu tố: nhan đề

Xem thêm
Cách 2

CH cuối bài 2

Câu 2 (trang 94, SGK Ngữ văn 8, tập 2)

Hệ thống luận điểm của bài viết được triển khai như thế nào (chú ý tới nhan đề, bố cục bài viết, lí lẽ, bằng chứng được sử dụng cho từng luận điểm)?

Phương pháp giải:

Đọc kĩ văn bản

Lời giải chi tiết:

Cách 1

- Nhan đề bao quát nội dung toàn bài.

- Bố cục bài viết:

+ Phần 1: Hồn thơ trong bài thơ Nắng mới.

+ Phần 2: Chi tiết "Nắng mới" và cái "áo đỏ" trong bài thơ Nắng mới.

+ Phần 3: Nét cười trong bài thơ Nắng mới.

+ Phần 4: Khái quát lại nội dung toàn bài.

Luận điểm

Lí lẽ

Bằng chứng

Nắng mới đã hội tụ được những vẻ đẹp nơi tâm hồn thơ Lưu Trọng Lư: thành thực phiêu lưu trong cõi mộng, cứ để lòng mình tràn lan trên mặt giấy.

Nắng mới đã rọi vào cái tình cảm muôn thuở mà bao giờ cũng mới mẻ.

- Mô típ bài thơ.

- Chủ thể trong bài thơ.

Hai chữ "nắng mới" vừa ghi nhận một thời điểm đặc biệt trên dòng chảy thời gian vừa diễn tả không gian.

Thời điểm ấy.....mung lung đến thế.

Phân tích khổ thơ hai khổ thơ: "Mỗi lần nắng mới hắt bên song... những ngày không."; "Tôi nhớ mẹ tôi...trước giậu phơi."

Mẹ là tâm điểm của nỗi nhớ về tuổi thơ trong nắng mới, là nét son trong "những ngày không" đi suốt cuộc đời với nhà thơ.

Dáng vào ra của mẹ...đa cảm.

- Phân tích khổ thơ "Hình dáng mẹ...giậu thưa.

- So sánh với bài thơ của Hoàng Cầm.

Xem thêm
Cách 2

 

Nhan đề

Bao quát nội dung toàn bài

Bố cục

- Phần 1: Hồn thơ trong bài thơ Nắng mới.

- Phần 2: Chi tiết "Nắng mới" và cái "áo đỏ" trong bài thơ Nắng mới.

- Phần 3: Nét cười trong bài thơ Nắng mới.

- Phần 4: Khái quát lại nội dung toàn bài.

Luận điểm

- Nắng mới đã hội tụ được những vẻ đẹp nơi tâm hồn thơ Lưu Trọng Lư: thành thực phiêu lưu trong cõi mộng, cứ để lòng mình tràn lan trên mặt giấy.

- Hai chữ "nắng mới" vừa ghi nhận một thời điểm đặc biệt trên dòng chảy thời gian vừa diễn tả không gian

- Mẹ là tâm điểm của nỗi nhớ về tuổi thơ trong nắng mới, là nét son trong "những ngày không" đi suốt cuộc đời với nhà thơ.

Lí lẽ

- Nắng mới đã rọi vào cái tình cảm muôn thuở mà bao giờ cũng mới mẻ.

- Thời điểm ấy.....mung lung đến thế.

- Dáng vào ra của mẹ...đa cảm.

Bằng chứng

- Mô típ bài thơ.

- Chủ thể trong bài thơ.

- Phân tích khổ thơ hai khổ thơ: "Mỗi lần nắng mới hắt bên song... những ngày không."; "Tôi nhớ mẹ tôi...trước giậu phơi."

- Phân tích khổ thơ "Hình dáng mẹ...giậu thưa.

- So sánh với bài thơ của Hoàng Cầm.

Xem thêm
Cách 2

CH cuối bài 3

Câu 3 (trang 94, SGK Ngữ văn 8, tập 2)

Những nhận xét sau đây nói về cách thức thể hiện của văn bản Nắng mới, áo đỏ và nét cười đen nhánh (Về bài thơ “Nắng mới” của Lưu Trọng Lư) là đúng hay sai? Vì sao?

a. Bố cục văn bản mạch lạc, lô gic, giúp cho người đọc tiện theo dõi

b. Bằng chứng được trích dẫn đầy đủ, phân tích toàn diện cả về nội dung (ngữ nghĩa, thông điệp) và cách thức thể hiện (hình ảnh, từ ngữ, giọng điệu)

c. Có so sánh, liên hệ, mở rộng với tác giả khác viết về cùng đề tài để nhấn mạnh giá trị của tác phẩm

d. Sử dụng đa dạng các phép tu từ tạo nên cách diễn đạt độc đáo, giàu tính biểu cảm cho văn bản

Phương pháp giải:

Đọc kĩ văn bản

Lời giải chi tiết:

Cách 1

a. Đúng. Bài chia làm các luận điểm cụ thể, lí lẽ, dẫn chứng đầy đủ giúp người đọc dễ dàng theo dõi.

b. Đúng. Ở mỗi luận điểm, tác giả đều trích dẫn các câu thơ cụ thể và phân tích cúng nhằm làm sáng tỏ luận điểm. Trong mỗi bài luận điểm đều để ý phân tích các chi tiết, hình ảnh, giọng điệu của bài thơ.

c. Đúng. Có so sánh với thơ của Hoàng Cẩm.

d. Sai. Bài phân tích ít sử dụng các biện pháp tu từ.

Xem thêm
Cách 2

a. Đúng.

b. Đúng.

c. Đúng.

d. Sai. Bài phân tích ít sử dụng các biện pháp tu từ.

Xem thêm
Cách 2

CH cuối bài 4

Câu 4 (trang 94, SGK Ngữ văn 8, tập 2)

So với khi đọc bài thơ Nắng mới (Bài 2), văn bản nghị luận này giúp em có thêm hiểu biết gì về nội dung hoặc nghệ thuật của bài thơ?

Phương pháp giải:

Trả lời theo ý hiểu

Lời giải chi tiết:

Cách 1

Sau khi đọc văn bản nghị luận này, em thấy mình hiểu sâu hơn về nội dung và nghệ thuật của bài thơ Nắng mới đồng thời thấy rõ hơn tài năng của nhà thơ Lưu Trọng Lư.

Xem thêm
Cách 2

Hiểu sâu hơn về nội dung và nghệ thuật của bài thơ đồng thời thấy rõ hơn tài năng của nhà thơ Lưu Trọng Lư.

Xem thêm
Cách 2

CH cuối bài 5

Câu 5 (trang 94, SGK Ngữ văn 8, tập 2)

Hãy nêu đoạn văn mà em thích nhất trong bài nghị luận văn học này và trình bày lí do yêu thích.

Phương pháp giải:

Chọn ra đoạn văn mà em thích nhất

Lời giải chi tiết:

Cách 1

Đoạn văn mà em  thích nhất là  "Ai từng ở ...ngoài nội". Vì đoạn trích đã phân tích chi tiết khổ thơ "Mỗi lần...những ngày không", làm nổi bật lên cái tĩnh lặng của làng quê vào buổi trưa, cái nhịp điệu nhẹ nhàng của bài thơ qua việc phân tích từ ngữ, giọng điệu thơ. Đoạn văn này cũng có sự so sánh, mở rộng với các tác phẩm khác giúp bài phân tích trở nên sinh động, thú vị hơn.

Xem thêm
Cách 2

Em thích đoạn: “Ai từng ở ...ngoài nội” vì đoạn trích đã phân tích chi tiết khổ thơ “Mỗi lần...những ngày không”, làm nổi bật lên cái tĩnh lặng của làng quê vào buổi trưa, cái nhịp điệu nhẹ nhàng của bài thơ qua việc phân tích từ ngữ, giọng điệu thơ.

Xem thêm
Cách 2

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close