Soạn bài Lá cờ thêu sáu chữ vàng - tác phẩm không bao giờ cũ dành cho thiếu nhi SGK Ngữ văn 8 tập 2 Cánh diều - chi tiết

Văn bản giới thiệu cuốn sách hoặc bộ phim nào?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Chuẩn bị 1

Câu 1 (trang 105, SGK Ngữ văn 8, tập 2)

Văn bản giới thiệu cuốn sách hoặc bộ phim nào?

Phương pháp giải:

Để ý phần nhan đề

Lời giải chi tiết:

Cách 1

Văn bản giới thiệu về cuốn sách “Lá cờ thêu sáu chữ vàng”.

Xem thêm
Cách 2

Cuốn sách “Lá cờ thêu sáu chữ vàng”.

Xem thêm
Cách 2

Chuẩn bị 2

Câu 2 (trang 105, SGK Ngữ văn 8, tập 2)

Em đã biết gì về cuốn sách hay bộ phim đó?

Phương pháp giải:

Trả lời theo hiểu biết cá nhân

Lời giải chi tiết:

Cách 1

Cuốn sách kể về người anh hùng trẻ tuổi Trần Quốc Toản.

Xem thêm
Cách 2

Cuốn sách kể về người anh hùng Trần Quốc Toản.

Xem thêm
Cách 2

Chuẩn bị 3

Câu 3 (trang 105, SGK Ngữ văn 8, tập 2)

Người viết có sử dụng thêm các phương tiện phi ngôn ngữ như hình ảnh, sơ đồ,… để chuyển tải thông tin không?

Phương pháp giải:

Đọc văn bản

Lời giải chi tiết:

Cách 1

Người viết có sử dụng thêm hình ảnh để chuyển tải thông tin.

Xem thêm
Cách 2

Có sử dụng thêm hình ảnh.

Xem thêm
Cách 2

Chuẩn bị 4

Câu 4 (trang 105, SGK Ngữ văn 8, tập 2)

Bố cục của văn bản gồm mấy phần? Thông tin chính trong mỗi phần là gì? Thông tin trong văn bản được giới thiệu theo trình tự nào?

Phương pháp giải:

Đọc văn bản, chia bố cục

Lời giải chi tiết:

Cách 1

Văn bản gồm 3 phần theo như đánh dấu trong SGK:

- Phần 1: Giới thiệu về nội dung chính, tác giả, thể loại của cuốn sách Lá cờ thêu sáu chữ vàng.

- Phần 2: Giới thiệu chi tiết nội dung tác phẩm

- Phần 3: Giới thiệu giá trị nội dung, tư tưởng, giá trị nghệ thuật của tác phẩm.

=> Văn bản trình bày theo trình tự khái quát từ thông tin tác giả tác phẩm đến thông tin cụ thể về nội dung hình thức của cuốn sách.

Xem thêm
Cách 2

- Bố cục: 3 phần

+ Phần 1: Giới thiệu về nội dung chính, tác giả, thể loại của cuốn sách

+ Phần 2: Giới thiệu chi tiết nội dung

+ Phần 3: Giới thiệu giá trị nội dung, tư tưởng, giá trị nghệ thuật

- Trình tự: khái quát từ thông tin tác giả, tác phẩm đến thông tin cụ thể về nội dung hình thức của cuốn sách.

Xem thêm
Cách 2

Chuẩn bị 5

Câu 5 (trang 105, SGK Ngữ văn 8, tập 2)

Cách trình bày của văn bản (nhan đề, sa pô, các tiểu mục, sự kết hợp kênh chữ và kênh hình,…) có tác dụng gì?

Phương pháp giải:

Đọc kĩ phần Kiến thức ngữ văn đầu bài

Lời giải chi tiết:

Cách 1

Cách trình bày của văn bản giúp người đọc nắm bắt được thông tin một cách dễ dàng, làm cho văn bản thêm sinh động.

Xem thêm
Cách 2

Tác dụng: nắm bắt thông tin một cách dễ dàng, làm cho văn bản thêm sinh động.

Xem thêm
Cách 2

Chuẩn bị 6

Câu 6 (trang 105, SGK Ngữ văn 8, tập 2)

Văn bản giúp em biết thêm điều gì? Thông tin từ văn bản có ý nghĩa như thế nào với em?

Phương pháp giải:

Đọc kĩ văn bản

Lời giải chi tiết:

Cách 1

Văn bản giúp em biết thêm về cuốn sách Lá cờ thêu sáu chữ vàng. Giúp em hiểu rõ hơn về người anh hùng Trần Quốc Toản.

Xem thêm
Cách 2

- Biết thêm về cuốn sách Lá cờ thêu sáu chữ vàng.

- Ý nghĩa: giúp hiểu rõ hơn về người anh hùng Trần Quốc Toản.

Xem thêm
Cách 2

Chuẩn bị 7

Câu 7 (trang 105, SGK Ngữ văn 8, tập 2)

Dựa vào phần Kiến thức ngữ văn và nhan đề văn bản, hãy dự đoán xem văn bản sẽ cung cấp cho người đọc những thông tin gì.

Phương pháp giải:

Trả lời theo ý hiểu

Lời giải chi tiết:

Cách 1

Văn bản sẽ cung cấp thông tin về nội dung, nghệ thuật của cuốn sách Lá cờ thêu sáu chữ vàng.

Xem thêm
Cách 2

Thông tin về nội dung, nghệ thuật của cuốn sách Lá cờ thêu sáu chữ vàng.

Xem thêm
Cách 2

Đọc hiểu 1

Câu 1 (trang 105, SGK Ngữ văn 8, tập 2)

Phần (1) cho em biết điều gì?

Phương pháp giải:

Đọc kĩ phần (1)

Lời giải chi tiết:

Cách 1

P1: Giới thiệu về nội dung chính, tác giả, thể loại của cuốn sách Lá cờ thêu sáu chữ vàng.

Xem thêm
Cách 2

Giới thiệu về nội dung chính, tác giả, thể loại của cuốn sách

Xem thêm
Cách 2

Đọc hiểu 2

Câu 2 (trang 105, SGK Ngữ văn 8, tập 2)

Phần (2) giới thiệu nội dung gì?

Phương pháp giải:

Đọc kĩ phần (2)

Lời giải chi tiết:

Cách 1

P2: Giới thiệu chi tiết nội dung tác phẩm

Xem thêm
Cách 2

Giới thiệu chi tiết nội dung tác phẩm

Xem thêm
Cách 2

Đọc hiểu 3

Câu 3 (trang 106, SGK Ngữ văn 8, tập 2)

Các thông tin trong ngoặc kép được trích dẫn từ nguồn nào?

Phương pháp giải:

Đọc kĩ văn bản

Lời giải chi tiết:

Cách 1

Các thông tin trong ngoặc kép được trích dẫn từ tác phẩm Lá cờ thêu sáu chữ vàng.

Xem thêm
Cách 2

Trích dẫn từ tác phẩm Lá cờ thêu sáu chữ vàng.


Xem thêm
Cách 2

Đọc hiểu 4

Câu 4 (trang 107, SGK Ngữ văn 8, tập 2)

Phần (3) giới thiệu thông tin gì?

Phương pháp giải:

Đọc kĩ phần (3)

Lời giải chi tiết:

Cách 1

P3: Giới thiệu giá trị nội dung, tư tưởng, giá trị nghệ thuật của tác phẩm.

Xem thêm
Cách 2

Giới thiệu giá trị nội dung, tư tưởng, giá trị nghệ thuật của tác phẩm.

Xem thêm
Cách 2

CH cuối bài 1

Câu 1 (trang 108, SGK Ngữ văn 8, tập 2)

Văn bản “Lá cờ thêu sáu chữ vàng” – tác phẩm không bao giờ cũ dành cho thiếu nhi được viết nhằm mục đích gì?

Phương pháp giải:

Đọc kĩ văn bản

Lời giải chi tiết:

Cách 1

Văn bản “Lá cờ thêu sáu chữ vàng” – tác phẩm không bao giờ cũ dành cho thiếu nhi được viết nhằm mục đích giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách Lá cờ thêu sáu chữ vàng.

Xem thêm
Cách 2

Mục đích: giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách Lá cờ thêu sáu chữ vàng.

Xem thêm
Cách 2

CH cuối bài 2

Câu 2 (trang 108, SGK Ngữ văn 8, tập 2)

Hãy vẽ sơ đồ tư duy để thể hiện ý chính và thông tin cụ thể làm rõ cho ý chính đó của mỗi phần trong văn bản

Phương pháp giải:

Vẽ sơ đồ tư duy

Lời giải chi tiết:

 

Xem thêm
Cách 2

 

 

Giới thiệu cuốn sách

“Lá cờ thêu sáu chữ vàng”

Những thông tin chính về cuốn sách

Tác giả

Nội dung chính

Thể loại

Giới thiệu về nội dung cuốn sách

Giới thiệu nội dung chính

Tổng kết

Giá trị nội dung

Giá trị nghệ thuật

Xem thêm
Cách 2

CH cuối bài 3

Câu 3 (trang 108, SGK Ngữ văn 8, tập 2)

Những nội dung nào trong sơ đồ tư duy em vừa thực hiện là thông tin khách quan về tác phẩm Lá cờ thêu sáu chữ vàng, những nội dung nào là ý kiến chủ quan của người giới thiệu hoặc người đọc về tác phẩm?

Phương pháp giải:

Dựa vào sơ đồ tư duy đã vẽ trả lời câu hỏi

Lời giải chi tiết:

Cách 1

Nội dung phần 1 và nội dung phần 2 là khách quan về tác phẩm.

Nội dung phần 3 là ý kiến chủ quan của người giới thiệu hoặc người đọc về tác phẩm.

Xem thêm
Cách 2

- Thông tin khách quan: phần 1 và phần 2

- Thông tin chủ quan: phần 3

Xem thêm
Cách 2

CH cuối bài 4

Câu 4 (trang 108, SGK Ngữ văn 8, tập 2)

Theo em, có thể đảo trật tự trình bày nội dung của các phần trong văn bản được không? Vì sao?

Phương pháp giải:

Trả lời theo ý hiểu

Lời giải chi tiết:

Cách 1

Không thể đảo trật tự nội dung văn bản vì nó tạo ra sự lộn xộn về mặt nội dung, không làm rõ được mục đích giới thiệu của văn bản.

Xem thêm
Cách 2

Không vì nó tạo ra sự lộn xộn nội dung, không làm rõ được mục đích giới thiệu của văn bản.

Xem thêm
Cách 2

CH cuối bài 5

Câu 5 (trang 108, SGK Ngữ văn 8, tập 2)

Hình ảnh bìa sách trong bài viết thể hiện chi tiết nào trong văn bản? Theo em, vì sao người giới thiệu lại chọn hình ảnh này?

Phương pháp giải:

Trả lời theo ý hiểu

Lời giải chi tiết:

Cách 1

Hình ảnh bìa sách trong bài viết thể hiện chi tiết giới thiệu nội dung tác phẩm, cụ thể hơn là ở phần giới thiệu nội dung Trần Quốc Toản được đánh giặc ngoại xâm. Người giới thiệu chọn hình ảnh này vì bìa sách đã khái quát được nội dung nổi bật của tác phẩm, thể hiện được tư thế hiên ngang của Trần Quốc Toản trước quân địch.

=> Việc đưa hình ảnh vào đoạn này giúp người đọc phần nào tưởng tượng, hình dung được câu truyện.

Xem thêm
Cách 2

- Chi tiết giới thiệu nội dung tác phẩm, cụ thể hơn là ở phần giới thiệu nội dung Trần Quốc Toản được đánh giặc ngoại xâm.

- Chọn hình ảnh này vì bìa sách đã khái quát được nội dung nổi bật của tác phẩm

Xem thêm
Cách 2

CH cuối bài 6

Câu 6 (trang 108, SGK Ngữ văn 8, tập 2)

Ngoài các thông tin được giới thiệu trong văn bản, em còn muốn biết thêm điều gì nữa về tác phẩm Lá cờ thêu sáu chữ vàng? Em làm thế nào để biết được các thông tin đó?

Phương pháp giải:

Trả lời theo cảm nhận

Lời giải chi tiết:

Cách 1

Ngoài các thông tin được giới thiệu trong văn bản, em còn muốn biết thêm ý nghĩa của nhan đề tác phẩm Lá cờ thêu sáu chữ vàng. Em cần tìm đọc và đọc kĩ cuốn sách, tìm thêm những thông tin về lá cờ ấy để hiểu được nhan đề.

Xem thêm
Cách 2

- Em muốn biết thêm ý nghĩa của nhan đề tác phẩm.

- Em sẽ tìm và đọc kĩ cuốn sách, các thông tin tham khảo.

Xem thêm
Cách 2

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close