Tóm tắt, bố cục, nội dung chính văn bản Chiều sâu của truyện "Lão Hạc"

Nghệ thuật sáng tác của Nam Cao trong truyện Lão Hạc

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tóm tắt

Những ý chính của văn bản:

- Nghệ thuật sáng tác của Nam Cao trong truyện Lão Hạc

- Những cuộc gặp gỡ, tiếp xúc của lão Hạc và ông giáo

- Tình thế lựa chọn giữa cái sống và cái chết của lão Hạc

- Khái quát giá trị nội dung, nghệ thuật của truyện Lão Hạc

Bố cục

4 phần

- Phần 1 (từ đầu đến “hệ lụy của chúng”): Nghệ thuật sáng tác của Nam Cao trong truyện Lão Hạc

- Phần 2 (tiếp đến “các điểm nhìn khác”): Những cuộc gặp gỡ, tiếp xúc của lão Hạc và ông giáo

- Phần 3 (tiếp đến “điểm then chốt này”): Tình thế lựa chọn giữa cái sống và cái chết của lão Hạc

- Phần 4 (còn lại): Khái quát giá trị nội dung, nghệ thuật của truyện Lão Hạc

Giọng đọc

To, rõ ràng, nhấn mạnh thông tin chính

Nội dung chính

Văn bản làm nổi bật tinh thần của nhân vật và giá trị nhân đạo cao cả của tác phẩm Lão Hạc

Tìm hiểu chung

1. Xuất xứ

Trích: Nhà văn và tác phẩm trong trường phổ thông, NXB Giáo dục, 1997

2. Đề tài

Nghị luận về một tác phẩm văn học

3. Phương thức biểu đạt

Nghị luận

4. Thể loại

Nghị luận văn học

5. Ngôi kể

Ngôi thứ nhất

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close