Tìm trên hình 25.1 các mảng nền hình thành vào giai đoạn Cổ sinh và Trung sinh?

Tìm trên hình 25.1 các mảng nền hình thành vào giai đoạn Cổ sinh và Trung sinh?

Quảng cáo

Đề bài

Tìm trên hình 25.1 các mảng nền hình thành vào giai đoạn Cổ sinh và Trung sinh?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đọc bản đồ.

Lời giải chi tiết

- Các mảng nền hình thành vào Cổ sinh: Đông Bắc, Trường Sơn Bắc, Đông Nam Bộ.

- Các mảng nền hình thành vào Trung sinh: sông Đà.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close