Thử tài bạn trang 62 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Sắp xếp các đơn thức sau thành từng nhóm các đơn thức đồng dạng :

Quảng cáo

Đề bài

Sắp xếp các đơn thức sau thành từng nhóm các đơn thức đồng dạng :

\( - 3{x^2}{y^3}\);         \(0,5xy\) ;         xy2;         

\({x^2}{y^3}\);        \(3xy\) ;        \( - 3x{y^2}\).

Lời giải chi tiết

Nhóm 1: \( - 3{x^2}{y^3};{x^2}{y^3}\)

Nhóm 2: 0,5xy; 3xy

Nhóm 3: xy2; -3xy2

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: 2. Đơn thức đồng dạng
Gửi bài