Thử tài bạn trang 63 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Tìm tổng của ba đơn thức

Quảng cáo

Đề bài

Tìm tổng của ba đơn thức \( - {x^3}{y^2},5{x^3}{y^2}\) và \(2{x^3}{y^2}\) .

Lời giải chi tiết

Ta có \(( - {x^3}{y^2}) + 5{x^3}{y^2} + 2{x^3}{y^2} = ( - 1 + 5 + 2){x^3}{y^2} = 6{x^3}{y^2}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: 2. Đơn thức đồng dạng
Gửi bài