Bạn nào đúng trang 62 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Bạn Nam nói : Hai đơn thức cùng bậc thì đồng dạng.

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Bạn Nam nói : Hai đơn thức cùng bậc thì đồng dạng.

Bạn Lan nói : Hai đơn thức đồng dạng thì cùng bậc.

Ý kiến của em thế nào ?

Lời giải chi tiết

Bạn Lan nói đúng, bạn Nam nói sai.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: 2. Đơn thức đồng dạng
Gửi bài tập - Có ngay lời giải