Hoạt động 6 trang 62 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Cho đơn thức

Quảng cáo

Đề bài

Cho đơn thức \(5{x^4}{y^3}{z^2}.\) Hãy cho biết các đơn thức nào dưới đây có phần biến giống với đơn thức đã cho :

\(3{x^4}{y^3}{z^2}\) ;                \( - 5{x^3}{y^4}{z^2}\) ;                  

\(5{x^4}{y^3}z\);                     \({1 \over 2}{x^4}{y^3}{z^2}\);                

\({x^4}{y^3}{z^2}\).

Lời giải chi tiết

Các đơn thức có phần biến giống với đơn thức \(5{x^4}{y^3}{z^2}\) là:

\(3{x^4}{y^3}{z^2};{1 \over 2}{x^4}{y^3}{z^2};{x^4}{y^3}{z^2}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: 2. Đơn thức đồng dạng
Gửi bài