Thử tài bạn trang 108 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Quan sát hình 33, cho biết tam giác MAB cân tại M, MN là tia phân giác của góc AMB.

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình 33, cho biết tam giác MAB cân tại M, MN là tia phân giác của góc AMB.

Biết AB = 12 cm. Tính AN.

 

Lời giải chi tiết

Xét ∆MAN và ∆MBN có: MA = MB (∆MAB cân tại M)

\(\widehat {AMN} = \widehat {BMN}\) (MN là tia phân giác của \(\widehat {AMB}\))

MN (cạnh chung)

Do đó ∆MAN = ∆MBN (c.g.c) => AN = BN => N là trung điểm cuẢ ab

Vậy \(AN = {1 \over 2}AB = {1 \over 2}.12 = 6(cm).\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài