Bạn nào đúng trang 108 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Ở hình 34, biết tam giác ABC cân tại C, AM là đường trung tuyến. Bạn Hải cho rằng: “Vì tam giác ABC cân có AM là đường trung tuyến nên AM cũng là tia phân giác của góc A”.

Quảng cáo

Đề bài

Ở hình 34, biết tam giác ABC cân tại C, AM là đường trung tuyến. Bạn Hải cho rằng: “Vì tam giác ABC cân có AM là đường trung tuyến nên AM cũng là tia phân giác của góc A”.

Bạn Hà nói:”AM không thể là tia phân giác của góc A”.

Theo em, bạn nào đúng ? Tại sao ?

 

Lời giải chi tiết

Bạn Hà đúng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải