Thử tài bạn trang 107 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập a) Ở hình 31a, hãy vẽ đường phân giác HN của tam giác HIJ.

Quảng cáo

Đề bài

 

a) Ở hình 31a, hãy vẽ đường phân giác HN của tam giác HIJ.

b) Ở hình 31b, hãy vẽ các đường phân giác của tam giác EFG.

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải