Thử tài bạn 9 trang 148 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Tìm các tam giác bằng nhau ở mỗi hình 31a, b, c:

Quảng cáo

Đề bài

Tìm các tam giác bằng nhau ở mỗi hình 31a, b, c:

 

Lời giải chi tiết

Xét tam giác DEF và ABC có: \(\widehat {EDF} = \widehat {BAC}( = {90^0}),DE = AB(gt),\widehat {{\rm{DEF}}} = \widehat {ABC}(gt)\)

Do đó: \(\Delta D{\rm{EF = }}\Delta {\rm{ABC(g}}{\rm{.c}}{\rm{.g)}}\)

Hình 31b

Xét tam giác ABD và CDB có \(\widehat {ABD} = \widehat {CDB}(gt),\widehat {ADB} = \widehat {CBD}(gt)\) , BD (cạnh chung)

Do đó: \(\Delta ABD = \Delta CDB(g.c.g)\)

Hình 31c: Hai tam giác ABC và EDF không bằng nhau.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close