Hoạt động 17 trang 149 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho hai tam giác ABC và DEF như hình 33. Áp dụng trường hợp bằng nhau góc – cạnh – góc, em hãy xem tam giác ấy có bằng nhau không ?

Quảng cáo

Đề bài

Cho hai tam giác ABC và DEF như hình 33. Áp dụng trường hợp bằng nhau góc – cạnh – góc, em hãy xem tam giác ấy có bằng nhau không ?

Lời giải chi tiết

Xét tam giác ABC và DEF có: \(\widehat {BAC} = \widehat {EDF}( = {90^0}),AB = DE(gt),\widehat {ABC} = \widehat {{\rm{DEF}}}(gt)\)

Do đó: \(\Delta ABC = \Delta D{\rm{EF(g}}{\rm{.c}}{\rm{.g)}}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close