Thử tài bạn 11 trang 150 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Hai tam giác vuông trong mỗi hình 36a, b, c bằng nhau theo trường hợp nào ?

Quảng cáo

Đề bài

Hai tam giác vuông trong mỗi hình 36a, b, c bằng nhau theo trường hợp nào ?

Lời giải chi tiết

Xét hai tam giác vuông JKI và LKM có JK = LK (gt), \(\widehat {JKI} = \widehat {LKM}\)

Do đó: \(\Delta JKI = \Delta LKM(g.c.g)\)

Xét tam giác ABC và DEF có: \(AB = DE(gt),\widehat {ABC} = \widehat {{\rm{DEF}}}( = {90^0}),BC = {\rm{EF(gt)}}\)

Do đó: \(\Delta ABC = \Delta D{\rm{EF(c}}{\rm{.g}}{\rm{.c)}}\)

Xét hai tam giác vuông DAB và DAC có: \(AB = AC(gt),\widehat {ABD} = \widehat {ACD}(gt)\)

Do đó \(\Delta DAB = \Delta DAC\)  (cạnh huyền - góc nhọn).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close