Tài nguyên và bảo vệ môi trường biển Việt Nam

Vùng biển nước ta rất giàu và đẹp, nguồn lợi thật là phong phú, đa dạng...

Quảng cáo

2. Tài nguyên và bảo vệ môi trường biển của Việt Nam.

a. Tài nguyên biển.

- Vùng biển Việt Nam rộng gấp 3 phần diện tích đất liền, có giá trị về nhiều mặt.

- Thiên tai: bão, sạt lở bờ biển,...

b. Môi trường biển.

- Hiện trạng:

+ Đang bị ô nhiễm do chất thải dầu khí và chất thải sinh hoạt.

+ Nguồn lợi hải sản đang bị suy giảm

 - Khai thác nguồn lợi biển phải có kế hoạch đi đôi với việc bảo vệ môi trường của biển.

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 24. Vùng biển Việt Nam
Quảng cáo
list
close
Gửi bài