Sử dụng hợp lí tài nguyên, bảo vệ môi trường là điều kiện để phát triển

Loài người đang đứng trước thử thách lớn : các nguồn tài nguyên trên Trái Đất là có hạn.

Quảng cáo

I. Sử dụng hợp lí tài nguyên, bảo vệ môi trường là điều kiện để phát triển

* Hiện trạng của tài nguyên và môi trường:

- Các nguồn tài nguyên có hạn, đang bị cạn kiệt (khoáng sản, sinh vật)

- Môi trường sinh thái đang bị ô nhiễm, suy thoái, sự nóng lên của Trái Đất do các khí thải làm tăng hiệu ứng nhà kính.

*Sự phát triển bền vững:

- Sử dụng hợp lí tài nguyên, bảo vệ môi trường.

- Mục tiêu của sự phát triển bền vững: Sự phát triển phải đảm bảo cho con người có đời sống vật chất, tinh thần ngày càng cao,trong môi trường sống lành mạnh.

*Hướng giải quyết các vấn đề môi trường:

- Phải có sự phối hợp,nỗ lực chung của các quốc gia,mọi tầng lớp trong xã hội.

- Chấm dứt chạy đua vũ trang,chấm dứt chiến tranh.

- Giúp các nước đang phát triển thoát khỏi đói nghèo.

- Áp dụng các tiến bộ khoa học – kĩ thuật để kiểm soát tình trạng môi trường, sử dụng hợp tài nguyên.

- Phải thực hiện các công tác quốc tế về môi trường, luật môi trường.

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close