Vấn đề môi trường và phát triển ở các nước đang phát triển

Các nước đang phát triển chiếm hơn 1/2 diện tích lục địa. Đây là khu vực giàu tài nguyên thiên nhiên, cả về trữ lượng và chủng loại

Quảng cáo

III. Vấn đề môi trường và phát triển ở các nước đang phát triển

1. Các nước đang phát triển là nơi tập trung nhiều vấn đề môi trường và phát triển.

- Đặc điểm:

+ Các nước đang phát triển chiếm hơn 1/2 diện tích lục địavà 3/4 dân số thế giới.

+ Giàu tài nguyên thiên nhiên, cả về trữ lượng và chủng loại. 

+ Là các nước nghèo, chậm phát triển về kinh tế - xã hội. 

Tình trạng chậm phát triển, thiếu vốn, thiếu công nghệ. thiếu cán bộ khoa học - kĩ thuật, gánh nặng nợ nước ngoài, hậu quả của chiến tranh và xung đột triền miên, sức ép dân số và sự bùng nổ dân số trong nhiều năm, nạn đói...

Các công ty xuyên quốc gia lại lợi dụng những khó khăn về kinh tế của các nước đang phát triển để bóc lột tài nguyên. 

2. Khai thác và chế biến khoáng sản ở các nước đang phát triển

- Khai thác và chế biến khoáng sản:là nguồn xuất khẩu chủ yếu để thu ngoại tệ.

- Sự tiến bộ của khoa học kĩ thuật làm giảm chi phí sử dụng nguyên nhiên liệu, tìm được các nguyên nhiên liệu rẻ tiền thay thế, làm cho các nước đang phát triển giảm nguồn thu ngoại tệ,nợ tăng lên.

- Việc khai thác mỏ mà không chú ý đến bảo vệ môi trường.

- Các nước phát triển lợi dụng khó khăn ở các nước đang phát triển để bóc lột tài nguyên.

3. Việc khai thác tài nguyên nông, lâm nghiệp ở các nước đang phát triển

- Đặc điểm tài nguyên rừng:

+ Rất phong phú.

+ Đang bị suy giảm về diện tích, chất lượng.

- Nguyên nhân: Đốt rừng làm nương rẫy, phá rừng lấy củi,lấy lâm sản xuất khẩu, mở rộng diện tích canh tác,... 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close