Sông ngòi Trung Bộ

Sông ngòi Trung Bộ thường ngắn và dốc, phân thành nhiều lưu vực nhỏ độc lập.

Quảng cáo

2. Sông ngòi Trung Bộ.

a. Đặc điểm.

- Sông ngắn, dốc.

- Lũ lên nhanh và đột ngột. Tập trung vào cuối năm từ tháng 9 đến tháng 12.

b. Hệ thống sông chính:

Sông Cả, sông Thu Bồn, sông Đà Rằng.

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close