Soạn bài Thao tác lập luận bác bỏ - Ngắn gọn nhất

Soạn Văn lớp 11 ngắn gọn nhất tập 2 bài Thao tác lập luận bác bỏ. Câu 1. - Nguyễn Dữ: dùng lí lẽ và dẫn chứng để trực tiếp bác bỏ với giọng văn dứt khoát, chắc nịch.

Quảng cáo

Câu 1

a) Ý kiến, quan điểm bác bỏ:

- Nguyễn Dữ bác bỏ ý nghĩ sai lệch:

“cứng quá thì gãy”, “từ đó mà đổi cứng ra mềm”.

- Nguyễn Đình Thi bác bỏ một quan điểm sai lầm: “thơ là những lời đẹp”.

b) Cách bác bỏ và giọng văn:

- Nguyễn Dữ: dùng lí lẽ và dẫn chứng để trực tiếp bác bỏ với giọng văn dứt khoát, chắc nịch.

+ Lí lẽ: “Kẻ sĩ chỉ lo …của trời”

+ Dẫn chứng: Ngô Tử Văn.

- Nguyễn Đình Thi

+ Dẫn chứng:

- Thơ Hồ Xuân Hương

- Thơ Nguyễn Du

- Thơ Bô dơ le

- Thơ kháng chiến chống Pháp

=> đều không dùng lời đẹp.

c) Kinh nghiệm:

   Khi bác bỏ cần lựa chọn thái độ và giọng van phù hợp.

Câu 2

- Đây là một quan niệm sai lệch

- Phân tích nguyên nhân học yếu của bạn

- Chỉ ra nguyên  nhân và tác hại của quan niệm sai lệch trên

- Lấy dẫn chứng : những đôi bạn học tập và giúp đỡ nhau.

- Khẳng định : cần phải kết bạn và giúp đỡ những người học yếu.

Click vào Bài tiếp theo > để xem bài soạn đầy đủ

loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Thao tác lập luận bác bỏ
Gửi bài tập - Có ngay lời giải