Soạn bài Luyện tập viết tiểu sử tóm tắt - Ngắn gọn nhất

Soạn Văn lớp 11 ngắn gọn tập 2 bài Luyện tập viết tiểu sử tóm tắt. Câu 1. Viết tiểu sử tóm tắt

Quảng cáo

Đề bài

1. Viết tiểu sử tóm tắt

* Xác định mục đích và yêu cầu:

- Mục đích: Giới thiệu một đoàn viên ưu tú

- Yêu cầu:

+ Thông tin của bản tiểu sử tóm tắt phải chính xác, khách quan, tiêu biểu. Những thành tích đóng góp của đoàn viên phải cụ thể về thời gian, số liệu.

+ Dung lượng phải ngắn gọn, không quá 30 dòng.

+ Văn phong trong sáng, cô đọng, không sử dụng yếu tố biểu cảm và biện pháp tu từ.

- Nội dung:

+ Phần lí lịch: nêu họ tên đầy đủ, năm sinh, quê quán, thành phần gia đình…

+Hoạt động xã hội: nêu những hoạt động xã hội tiêu biểu với những mốc thời gian cụ thể.

+ Đóng góp, thành tựu: Nêu những thành tích tiểu biểu về học tập và công tác Đoàn. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh tới thành tích về công tác Đoàn và thanh niên.

+ Đánh giá chung nhận xét chung về ứng viên đó

2. Trình bày bản tiểu sử tóm tắt

* Giới thiệu một đoàn viên ưu tú tham gia ứng cử vào ban chấp hành Hội liên hiệp thanh niên của tỉnh (thành phố).

Chi đoàn anh (chị) sẽ giới thiệu một đoàn viên ưu tú, tham gia ứng cử vào Ban chấp hành Hội liên hiệp Thanh niên của tỉnh (thành phố). Anh (chị) hãy viết tóm tắt tiểu sử của đoàm viên đó.

- Xác định mục đích và yêu cầu:

+ Mục đích: Giới thiệu một đoàn viên ưu tú tham gia ứng cử vào ban chấp hành Hội liên hiệp thanh niên của tỉnh (thành phố).

- Yêu cầu:

+ Phải khách quan chính xác

+ Thành tích, đóng góp của đoàn viên phải cụ thể về thời gian, số liệu

- Bản tiểu sử ngắn gọn

+ Văn phong: trong sáng, cô đọng không sử dụng những yếu tố biểu cảm, phép tu

+ Xác định nội dung trình bày trong bản tiểu sử tóm tắt

+ Giới thiệu: Họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, học vấn, trình độ chính trị, nơi sinh sống và công tác.

+ Giới thiệu mối quan hệ của đối tượng đối với mọi người.

+ Những đóng góp, thành tích của đối tượng.

+ Đánh giá chung: Năng lực công tác, khả năng phát huy tốt ở công tác Đoàn, của đối tượng.

Loigiaihay.com

Lời giải chi tiết

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close