Soạn bài Dấu gạch ngang - Ngắn gọn nhất

Soạn Văn lớp 7 ngắn gọn tập 2 bài Dấu gạch ngang. Câu 1. Công dụng của dấu gạch ngang:

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Phần I

Video hướng dẫn giải

I. Công dụng của dấu gạch ngang:

a. Đánh dấu bộ phận giải thích.

b. Lời nói trực tiếp của nhân vật

c. Được dùng để thực hiện phép liệt kê

d. Nối các bộ phận trong một liên danh.

Phần II

Video hướng dẫn giải

II. Phân biệt dấu gạch ngang với dấu gạch nối:

Trả lời câu 1 (trang 130 sgk Ngữ Văn 7 Tập 2):

Dấu gạch nối giữa các tiếng trong từ Va-ren được dùng để nối các tiếng trong từ mượn gồm nhiều tiếng.

Trả lời câu 2 (trang 130 sgk Ngữ Văn 7 Tập 2):

Cách viết dấu nối: ngắn hơn dấu gạch ngang.

Phần III

Video hướng dẫn giải

III. LUYỆN TẬP:                                 

Trả lời câu 1 (trang 130 sgk Ngữ Văn 7 Tập 2):

Công dụng của dấu gạch ngang:

a. Đánh dấu bộ phận giải thích.

b. Đánh dấu bộ phận giải thích.

c. Đánh dấu bộ phận giải thích và lời nói trực tiếp.

d. Nối liên danh.

e. Nối liên danh

Trả lời câu 2 (trang 130 sgk Ngữ Văn 7 Tập 2):

Nêu rõ công dụng của các dấu gạch nối:

Nối các tiếng trong từ phiên âm tiếng nước ngoài.

Trả lời câu 3 (trang 130 sgk Ngữ Văn 7 Tập 2):

Đặt câu có dùng dấu gạch ngang:

Thiện Sĩ – con của Sùng ông, Sùng bà kết hôn cùng Thị Kính – con gái Mãng ông.

Cuộc gặp mặt của đại diện học sinh cả nước hôm nay, em đã gặp được một bạn học rất giỏi – bạn Nam đến từ Nam Định.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close