Soạn bài Ôn tập phần Tiếng Việt (Chi tiết)

Soạn bài Ôn tập phần tiếng Việt trang 183 SGK Ngữ văn 7 tập 1. Câu 2. Lập bảng so sánh quan hệ từ với danh từ, động từ, tính từ, về ý nghĩa và chức năng

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu 1 (trang 183 SGK Ngữ Văn 7 Tập 1)

Vẽ lại các sơ đồ dưới đây vào vở. Tìm ví dụ điền vào các ô trống

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo
decumar

Câu 2

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu 2 (trang 184 SGK Ngữ Văn 7 Tập 1)

Lập bảng so sánh quan hệ từ với danh từ, động từ, tính từ, về ý nghĩa và chức năng

Lời giải chi tiết:

Từ loại

Ý nghĩa và chức năng

Quan hệ từ - Quan hệ từ dùng để biểu thị các ý nghĩa quan hệ như sở hữu, so sánh, nhân quả... giữa các bộ phận của câu song giữa các câu với câu trong đoạn văn

Danh từ

- Là những từ chỉ người, vật, hiện tượng, khái niệm

- Có thể kết hợp với từ chỉ số lượng ở phía trước, các từ này, ấy, đó... ở phía sau và một số từ ngữ khác để lập thành cụm danh từ.

- Làm chủ ngữ trong câu.

Động từ

- Là những từ chỉ hành động, trạng thái của sự vật

- Thường kết hơp với các từ đã, sẽ, đang, cũng  vẫn, hãy, đừng ...ở phía trước và -một số từ ngữ ở phía sau để tạo thành cụm động từ.

- Làm vị ngữ trong câu.

Tính từ

- Là những từ chỉ đặc điểm, tính chất của sự vật, hành động, trạng thái.

- Có thể kết hợp với các từ đã, sẽ, đang, cũng vẫn để tạo thành cụm tính từ,. Khả năng kết hợp với các từ hãy chớ, đừng ... rất hạn chế.

- Có thể làm vị ngữ, chủ ngữ trong câu. Khả năng làm vị ngữ hạn chế hơn động từ.

- Về ý nghĩa:

+ Quan hệ từ: Quan hệ từ dùng để biểu thị các ý nghĩa quan hệ như sở hữu, so sánh, nhân quả... giữa các bộ phận của câu song giữa các câu với câu trong đoạn văn.

+ Danh từ, động từ, tính từ: Danh từ (biểu thị người, sự vật), động từ (hoạt động, quá trình), tính từ (tính chất, trạng thái)

- Về chức năng:

+ Quan hệ từ: Nối kết các thành phần của cụm từ, của câu; nối kết các câu trong đoạn văn.

+ Danh từ, động từ, tính từ: có khả năng làm thành phần của cụm từ, của câu.

Câu 3

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu 3 (trang 184 SGK Ngữ Văn 7 Tập 1)

Giải nghĩa các yếu tố Hán Việt đã học

 

Lời giải chi tiết:

Từ Hán Việt Nghĩa
bạch (bạch cầu) trắng
bán (bức tượng bán thân) nửa, một nửa
cô (cô độc) một mình
cư (cư trú)
cửu (cửu chương) chín
dạ (dạ hương, dạ hội) đêm
đại (đại lộ, đại thắng) lớn
điền(điền chủ, công điền) đất
hà (sơn hà) sông
hậu (hậu vệ) sau
hồi (hồi hương, thu hồi) trở về
hữu (hữu ích)
lực (nhân lực) sức
mộc (thảo mộc, mộc nhĩ) cây cỏ
nguyệt (nguyệt thực) trăng
nhật (nhật kí) mặt trời, nhật
quốc (quốc ca) nước
tam (tam giác) ba
tâm (yên tâm) lòng
thảo (thảo nguyên) cỏ
thiên (thiên niên kỉ) nghìn
thiết (thiết giáp) Sắt, thép
thiếu (thiếu niên, thiếu thời) trẻ
thôn (thôn xã, thôn nữ) làng
thư (thư viện) sách
tiền (tiền đạo) trước, ở phía
tiểu (tiểu đội) nhỏ
tiếu (tiếu lâm) cười
vấn (vấn đáp) hỏi

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close