Soạn bài Hoạt động ngữ văn đầy đủ

Soạn bài Hoạt động ngữ văn trang 147 SGK Ngữ văn 7 tập 1

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đọc diễn cảm các văn bản.

1 - Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

Video hướng dẫn giải

(trang 147 SGK Ngữ văn 7 tập 2)

Giọng chung toàn bài: hào hùng, phấn chấn, dứt khoát, rõ ràng.

* Đoạn mở đầu:

- Hai câu đầu: Nhấn mạnh các từ ngữ "nồng nàn" đó là giọng khẳng định chắc nịch.

- Câu 3: Ngắt đúng vế câu trạng ngữ (1,2); Cụm chủ - vị chính , đọc mạnh dạn, nhanh dần, nhấn đúng mức các động từ và tính từ làm vị ngữ, định ngữ : sôi nổi, kết, mạnh mẽ, to lớn, lướt, nhấn chìm tất cả...

- Câu 4,5,6 ;

    Nghỉ giữa câu 3 và 4.

    Câu 4 : đọc chậm lại, rành mạch, nhấn mạnh từ có, chứng tỏ.

    Câu 5 : giọng liệt kê.

    Câu 6 : giảm cường độ giọng đọc nhỏ hơn, lưu ý các ngữ điệp, đảo : Dân tộc anh hùng và anh hùng dân tộc.

* Đoạn thân bài:

- Giọng đọc cần liền mạch, tốc độ nhanh hơn một chút.

    Câu : Đồng bào ta ngày nay,... cần đọc chậm, nhấn mạnh chữ : Cũng rất xứng đáng, tỏ rõ ý liên kết với đoạn trên.

    Câu : Những cử chỉ cao quý đó,... cần đọc nhấn mạnh các từ : Giống nhau, khác nhau, tỏ rõ ý sơ kết, khái quát.

Chú ý các cặp quan hệ từ : Từ - đến, cho đến.

* Đoạn kết:

- Giọng chậm và hơi nhỏ hơn .

    3 câu trên : Đọc nhấn mạnh các từ : Cũng như, nhưng.

    2 câu cuối : Đọc giọng giảng giải, chậm và khúc chiết, nhấn mạnh các ngữ : Nghĩa là phải và các động từ làm vị ngữ : Giải thích , tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho,...

2 - Sự giàu đẹp của tiếng Việt

Video hướng dẫn giải

 (trang 147 SGK Ngữ văn 7 tập 2)

Giọng đọc chung: giọng chậm rãi, điềm đạm, tình cảm tự hào.

* Đọc 2 câu đầu cần chậm và rõ hơn, nhấn mạnh các từ ngữ : tự hào, tin tưởng.

* Đoạn : Tiếng Việt có những đặc sắc ... thời kì lịch sử :

Chú ý từ điệp Tiếng Việt ; ngữ mang tính chất giảng giải : Nói thế cũng có nghĩa là nói rằng...

* Đoạn : Tiếng Việt... văn nghệ. v.v..đọc rõ ràng, khúc chiết, lưu ý các từ in nghiêng : chất nhạc, tiếng hay...

* Câu cuối cùng của đoạn : Đọc giọng khẳng định vững chắc.

3 - Ý nghĩa văn chương

Video hướng dẫn giải

(trang 147 SGK Ngữ văn 7 tập 2)

Giọng đọc chung: giọng chậm rãi, điềm đạm, thể hiện sự sâu sắc, am hiểu về văn chương.

* Đọc 2 đoạn đầu đầu cần nhấn nhá rõ ràng khi kể lại một câu chuyện.

* Đoạn 2, 3, 4, 5: đọc nhanh hơn, thể hiện tình cảm tự hào, yêu mến đối với những áng văn chương đầy ý nghĩa; chú ý các lặp từ "văn chương".

* Đoạn 6, 7: đọc chậm rãi, khẳng định vững chắc ý nghĩa văn chương đối với loài người.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close