Soạn bài Chương trình địa phương (phần Văn) (Chi tiết)

Văn bản khác đã học. Vì thế phải tập lại cách đọc. Dù rằng, trong quá trình tiếp xúc trong văn học vừa qua chúng ta đã đọc, đã được thầy cô đọc cho nghe.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Ca dao

Sưu tầm một số bài ca dao địa phương

-                                                                 Dù ai đi ngược về xuôi

Nhớ ngày giỗ Tổ mùng mười tháng ba

-                                                          Đường vô xứ Nghệ quanh quanh

Non xanh nước biếc như tranh hoạ đồ

-                                                                Gánh cực mà đổ lên non

Còng lưng mà chạy cực còn chạy theo

-                                                                Ai là con rồng cháu Tiên

Nhớ ngày giỗ tổ Trường Yên thì về

Về thăm đất cũ Đinh, Lễ

Non xanh nước biếc bốn bề như xưa

-                                                               Mình về đường ấy thì xa

Để anh bắc cầu sông Cái về qua Ninh Bình

Đất Ninh Bình có chùa Non Nước

Núi Phi Diên, Hồi Hạc xung quanh

Em về, em chớ quên anh!

Tục ngữ

Sưu tầm những câu tục ngữ nói về thiên nhiên và lao động sản xuất mà địa phương em thường áp dụng:

1. Mùa hè đang nắng, cỏ gà trắng thì mưa

2. Cơn đằng đông vừa trông vừa chạy

Cơn đằng nam vừa làm vừa chơi

3. Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống

4. Lúa chiêm lấp ló đầu bờ

Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên

5. Khoai ruộng lạ, mạ ruộng quen

6. Đốm đầu thì nuôi, đốm đuôi thì thịt (chó)

7. Ăn trông nồi ngồi trông hướng

8. Lời nói chẳng mất tiền mua

Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau

9. Chim khôn hót tiếng rảnh rang

Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe

10. Giỏ nhà ai, quai nhà nấy

11. Rau nào, sâu nấy

12. Uốn cây từ thủa còn non

Dạy con từ thuở con còn thơ ngây

13. Sông có khúc, người có lúc

14. Ai giàu ba họ, ai khó ba đời

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close