Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 27 SGK Hình học 10

  Giải bài 1 trang 27 SGK Hình học 10. Cho lục giác đều ABCDEF có tâm O. Hãy chỉ ra các vecto bằng có điểm đầu và điểm cuối là O hoặc các đỉnh của lục giác.

 • pic

  Câu 2 trang 27 SGK Hình học 10

  Giải bài 2 trang 27 SGK Hình học 10. Các khẳng định sau đúng hay sai?

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 27 SGK Hình học 10

  Giải bài 3 trang 27 SGK Hình học 10. Tứ giác ABCD là hình gì nếu :

 • pic

  Câu 4 trang 27 SGK Hình học 10

  Giải bài 4 trang 27 SGK Hình học 10. Chứng minh rằng :

 • pic

  Câu 5 trang 27 SGK Hình học 10

  Giải Bài 5 trang 27 (Ôn tập chương I - Vectơ) SGK Hình học 10. Cho tam giác đều ABC nội tiếp đường tròn tâm O. Hãy xác định các điểm M, N, P sao cho:

 • pic

  Câu 6 trang 27 SGK Hình học 10

  Giải Bài 6 trang 27 (Ôn tập chương I - Vectơ) SGK Hình học 10. Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng a. Tính:

 • pic

  Câu 7 trang 28 SGK Hình học 10

  Giải bài 7 trang 28 SGK Hình học 10. Cho sáu điểm M, N, P, Q, R, S bất kì. Chứng minh rằng :

 • pic

  Câu 8 trang 28 SGK Hình học 10

  Giải bài 8 trang 28 SGK Hình học 10. Cho tam giác OAB. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của OA và OB. Tìm các số M, N sao cho:

 • pic

  Câu 9 trang 28 SGK Hình học 10

  Giải bài 9 trang 28 SGK Hình học 10. Chứng minh rằng nếu G và G’ lần lượt là trọng tâm của các tam giác ABC và A’B’C’ bất kì thì:

 • pic

  Câu 10 trang 28 SGK Hình học 10

  Giải bài 10 trang 28 SGK Hình học 10. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, các khẳng định sau đúng hay sai?

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài