Bài 2 trang 27 SGK Hình học 10

Giải bài 2 trang 27 SGK Hình học 10. Các khẳng định sau đúng hay sai?

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho hai vectơ \(\overrightarrow a \) và \(\overrightarrow b \) đều khác \(\overrightarrow 0 \) . Các khẳng định sau đúng hay sai?

LG a

Hai vectơ \(\overrightarrow a \) và \(\overrightarrow b \)  cùng hướng thì cùng phương

Lời giải chi tiết:

Đúng, vì ta chỉ xét các vectơ cùng hướng hay ngược hướng khi các vectơ này cùng phương.

LG b

Hai vectơ \(\overrightarrow b \) và \(k\overrightarrow b \) cùng phương

Lời giải chi tiết:

Đúng (theo định nghĩa tích của một số với một vectơ)

LG c

Hai vectơ \(\overrightarrow a \) và \(( - 2)\overrightarrow a \) cùng hướng

Lời giải chi tiết:

Sai, \(\overrightarrow a \) và \(( - 2)\overrightarrow a \)  là hai vectơ ngược hướng

LG d

Hai vectơ \(\overrightarrow a \) và \(\overrightarrow b \) đều khác \(\overrightarrow 0 \) ngược hướng với vectơ thứ ba khác \(\overrightarrow 0 \)  thì  cùng phương.

Lời giải chi tiết:

Đúng vì \(\overrightarrow a  \uparrow  \downarrow \overrightarrow c ,\;\;\overrightarrow b  \uparrow  \downarrow \overrightarrow c  \Rightarrow \overrightarrow a  \uparrow  \uparrow \overrightarrow b .\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài