Bài 3 trang 27 SGK Hình học 10

Giải bài 3 trang 27 SGK Hình học 10. Tứ giác ABCD là hình gì nếu :

Quảng cáo

Đề bài

Tứ giác \(ABCD\) là hình gì nếu \(\overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {DC} \) và \(\left| {\overrightarrow {AB} } \right| = \left| {\overrightarrow {BC} } \right|\)

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Ta có: \(\overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {DC} \) suy ra \(AB//DC\) và \(AB=DC\) do đó \(ABCD\) là hình bình hành .                    

\(|\overrightarrow {AB} | = |\overrightarrow {BC} |\) suy ra \(AB=BC\), hình bình hành \(ABCD\) có \(2\) cạnh kề  bằng nhau do đó \(ABCD\) là hình thoi (theo dấu hiệu nhận biết hình thoi).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài