Ngành trồng rừng

Rừng có vai trò quan trọng đối với môi trường và cuộc sống con người. Rừng có tác dụng điều hòa lượng nước trên mặt đất, là lá phổi xanh của Trái Đất, góp phần to lớn vào việc hình thành và bảo vệ đất.

Quảng cáo

III. Ngành trồng rừng

1. Vai trò của rừng

- Hết sức quan trọng đối với môi trường, con người, điều hòa lượng nước trên mặt đất.

- Lá phổi xanh của trái đất, bảo vệ đất, chống xói mòn.

2. Tình hình trồng rừng

- Rừng đang bị tàn phá do con người.

- Diện tích trồng rừng trên thế giới ngày càng mở rộng: Năm 1990 là 43,6 triệu ha, năm 2000 là 187 triệu ha  trung bình tăng 4,5 triệu ha.

- Nước có diện tích rừng trồng lớn: Trung Quốc, Ấn Độ, Liên bang Nga, Hoa Kì,...

Loigiaiahay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close