Bài 1 trang 112 SGK Địa lí 10

Giải bài tập Bài 1 trang 112 SGK Địa lí 10

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Cho bảng số liệu : 

SẢN LƯƠNG THỰC CỦA THẾ GIỚI, THỜI KÌ 1950- 2003

- Hãy vẽ biểu đồ thể hiện sản lượng lương thực thế giới qua các năm.

- Nhận xét

Lời giải chi tiết

a) Vẽ biểu đồ

BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC THẾ GIỚI, GIAI ĐOẠN 1950-2003

b) Nhận xét

- Từ năm 1950 - 2003  sản lượng lương thực của thế giới tăng lên nhanh, gấp 3 lần (từ 676,0 triệu tấn lên 2021,0 triệu tấn).

+Giai đoạn1950-1970 sản lượng tăng nhanh nhất (sản lượng lương thực năm 1970 gấp 1,8 lần năm 1950).

+ Giai đoạn 2000 - 2003 sản lượng lương thực thế giới giảm nhẹ (từ 2060 xuống 2021 triệu tấn).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải