Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ có tài nguyên phong phú, dễ tập trung và khai thác

a) Khí hậu - đất đai thuận lợi Tuy có một mùa khô khá gay gắt nhưng nhìn chung khí hậu...

Quảng cáo

4. Tài nguyên phong phú và tập trung, dễ khai thác

- Khí hậu, đất đai thuận lợi cho sản xuất nông – lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản.

- Tài nguyên rừng: phong phú, nhiều kiểu loại sinh thái, (chiếm gần 60% diện tích rừng cả nước)

- Tài nguyên biển: đa dạng và có giá trị to lớn (thuỷ hải sản, dầu khí, nhiều bãi biển đẹp, có giá trị về giao thông vận tải biển).

- Khó khăn: khô hạn kéo dài, dễ gây ra hạn hán cháy rừng.

Quảng cáo
close