Lý thuyết về oxit

Oxit là hợp chất của hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxi.

Quảng cáo

Lý thuyết về oxit

1.Định nghĩa : Oxit là hợp chất của hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxi.

2. Phân loại : oxit gồm hai loại chính : Oxit bazơ và oxit axit.

3. Công thức cấu tạo và cách gọi tên :

Công thức MxOy ; mối quan hệ hóa trị II . y = n . x

Tên oxit : tên nguyên tố + oxit.

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 26. Oxit
Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài