Bài 2 trang 91 SGK Hóa học 8

Lập công thức hóa học của một loại oxit của photpho, biết rằng hóa trị...

Quảng cáo

Đề bài

a) Lập công thức hóa học của một loại oxit của photpho, biết rằng hóa trị của photpho là V.

b) Lập công thức hóa học của crom (III) oxit.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Gọi công thức của oxit là PxOy (P hóa trị V, O hóa trị II) 

Áp dụng quy tắc về hóa trị ta có: II× y = V× x => tìm x, y thỏa mãn

b) Gọi công thức của oxit là CraOb  (Cr hóa trị III, O hóa trị II)

Áp dụng quy tắc về hóa trị ta có: II× b = III× a => tìm a, b thỏa mãn

 

Lời giải chi tiết

a) Gọi công thức của oxit là PxOy:

Áp dụng quy tắc về hóa trị ta có: II× y = V× x 

=>\(\dfrac{x}{y} = \dfrac{{II}}{V}\) 

=> x =2 và y = 5 là nghiệm thỏa mãn

=> công thức của oxit là: P2O5

b) 

Gọi công thức của oxit là CraOb

Áp dụng quy tắc về hóa trị ta có: II× b = III× a 

=>\(\dfrac{a}{b} = \dfrac{{II}}{III}\) 

=> a = 2 và b = 3 là nghiệm thỏa mãn

=> công thức của oxit là: Cr2O3

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close