Lý thuyết Pha chế dung dịch

Tham khảo SGK, trang 147, 148

Quảng cáo

I. Lý thuyết cần nhớ:

1. Cách pha chế một dung dịch theo nồng độ cho trước

Bài tập 1:

a) Pha chế 50 gam dung dịch CuSO4 10%

b) Pha chế 50 ml dung dịch CuSO4 1M

2. Cách pha loãng một dung dịch theo nồng độ cho trước

Bài tập 2

a) Pha chế 100 ml dung dịch MgSO4 0,4 M từ dung dịch MgSO4 2M

b) Pha chế 150 g dung dịch NaCl 2,5% từ dung dịch NaCl 10%

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 43. Pha chế dung dịch
Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài