Lý thuyết dung dịch

Dung dịch là hỗn hợp đồng chất của dung môi và chất tan.

Quảng cáo

1. Dung môi – chất tan – dung dịch

- Dung môi là chất có khả năng hòa tan chất khác để tạo thành dung dịch.

- Chất tan là chất bị hòa tan trong dung môi

- Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của dung môi và chất tan

VD: Trong nước đường, đường là chất tan, nước là dung môi của đường, nước đường là dung dịch

2. Dung dịch chưa bão hòa. Dung dịch bão hòa

Ở một nhiệt độ xác định:

- Dung dịch chưa bão hòa là dung dịch có thể hòa thêm chất tan

- Dung dịch bão hòa là dung dịch không thể hòa thêm chất tan

3. Làm thế nào để quá trình hòa tan chất rắn trong nước xảy ra nhanh hơn

- Khuấy dung dịch

- Đun nóng dung dịch

- Nghiền nhỏ chất rắn

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 40. Dung dịch
Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài