Bài 4 trang 138 SGK Hóa học 8

Cho biết ở nhiệt độ phòng thí nghiệm

Quảng cáo

Đề bài

Cho biết ở nhiệt độ phòng thí nghiệm (khoảng 200C), 10 gam nước có thể hòa tan tối đa 20 gam đường; 3,6 gam muối ăn.

a) Em hãy dẫn ra những thí dụ về khối lượng của đường, muối ăn để tạo ra những dung dịch chưa bão hòa với 10 gam nước.

b) Em có nhận xét gì nếu người ta khuấy 25 gam đường vào 10 gam nước; 3,5 gam muối ăn vào 10 gam nước (nhiệt độ phòng thí nghiệm) ?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) 10 gam nước hòa tan tối đa 20 gam đường, 3,6 gam muối => muốn có dung dịch đường, muối ăn chưa bão hòa thì ta chỉ cần hòa tan 1 lượng nhỏ hơn 20 gam đường; 3,6 gam muối vào 10 gam nước.

b) so sánh giá trị của lượng đường với lượng đường bão hòa

so sánh lượng muối với lượng muối bão hòa 

=> dung dịch đã bão hòa hay chưa?

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

a) Hòa tan một lượng đường dưới 20 gam; hay một lượng muối ăn dưới 3,6 gam trong 10 gam nước ở nhiệt độ phòng thí nghiệm ta được dung dịch chưa bão hòa.

b) Nếu người ta khuấy 25 gam đường vào 10 gam nước thì chắc chắn rằng lượng đường sẽ không hòa tan hết sẽ còn lại 25 - 20 = 5 g;

Hòa tan 3,5 gam muối ăn vào 10 gam nước ta sẽ được dung dịch chưa bão hòa vì dung dịch còn có thể hòa tan thêm một lượng muối ăn nữa (3,6 - 3,5 = 0,1 g)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close