Lý thuyết đặc điểm đất Việt Nam Địa lí 8

Lý thuyết đặc điểm đất Việt Nam Địa lí 8 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Quảng cáo

1. Đặc điểm chung của đất Việt Nam

a) Đất ở nước ta rất đa dạng, thể hiện rõ tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm của thiên nhiên Việt Nam

b) Nước ta có ba nhóm đất chính

* Nhóm đất feralit vùng núi thấp:

 - Hình thành trực tiếp trên các miền đồi núi thấp chiếm 65% diện tích tự nhiên.

- Tính chất: chua, nghèo mùn, nhiều sét.

- Màu đỏ vàng, nhiều hợp chất Fe, Al.

- Phân bố: đất feralit trên đá badan ở Tây Nguyên. Đông Nam Bộ; đất feralit trên đá vôi ở Đông Bắc, Tây Bắc, Bắc Trung Bộ...

- Thích hợp trồng cây công nghiệp.

* Nhóm đất mùn núi cao:

- Hình thành dưới thảm rừng nhiệt đới hoặc ôn đới vùng núi cao.

- Phân bố: chủ yếu là đất rừng đầu nguồn. Dưới thảm rừng á nhiệt đới hoặc ôn đới vùng núi cao.

- Thích hợp trồng cây phòng hộ đầu nguồn.

* Nhóm đất phù sa sông và biển:

- Chiếm 24% diện tích đất tự nhiên.

- Tính chất: phì nhiêu, dễ canh tác và làm thuỷ lợi, ít chua, tơi xốp, giàu mùn.

- Tập trung tại các vùng đồng bằng: đất trong đê, đất ngoài đê khu vực sông Hồng; đất phù sa cổ miền Đông Nam Bộ; đất phù sa ngọt dọc sông Tiền, sông Hậu; đất chua, mặn, phèn ở các vùng trũng Tây Nam Bộ...

- Thích hợp sử dụng trong nông nghiệp để trồng lúa, hoa màu, cây công nghiệp hàng năm, cây ăn quả,…

2. Vấn đề sử dụng và cải tạo đất ở Việt Nam

- Đất là tài nguyên quý giá.

- Phải sử dụng đất hợp lý.

+ Miền đồi núi: chống sói mòn, rửa trôi, bạc màu.

+ Miền đồng bằng ven biển: cải tạo các loại đất mùn, đất phèn.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close