Lý thuyết đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội các nước châu Á Địa lí 8

Lý thuyết đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội các nước châu Á Địa lí 8 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Quảng cáo

1. Vài nét về lịch sử phát triển của các nước châu Á

Quảng cáo
decumar

a) Thời cổ đại và trung đại

- Một số nước có trình độ phát triển cao: Trung Quốc, Ấn Độ.

- Dân cư biết trồng trọt, chăn nuôi, làm nghề thủ công,... nên tạo ra các sản phẩm xuất khẩu nổi tiếng (hàng dệt may, gốm sứ, thủy tinh, đồ da, thuốc súng, la bàn,...) => Hình thành con đường tơ lụa.

b) Từ thế kỉ XVI -> XIX

- Nhiều nước trở thành thuộc địa của các nước đế quốc.

=> Các nước châu Á có quá trình phát triển sớm, song do chế độ phong kiến và thực dân kìm hãm, nền kinh tế rơi vào tình trạng chậm phát triển kéo dài.

- Chỉ Nhật Bản thực hiện cải cách giải phóng đất nước, kinh tế phát triển nhanh chóng.

2. Đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội của các nước và lãnh thổ châu Á hiện nay

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế của 1 số nước tăng nhanh (Nhật Bản, Cô-oét, Hàn Quốc, Singapo).

- Sự phát triển kinh tế - xã hội của các nước và vùng lãnh thổ không đồng đều.

- Số quốc gia nghèo khổ chiếm tỉ lệ cao.

=> Xu hướng phát triển ở các nước châu Á hiện nay là ưu tiên phát triển công nghiệp, dịch vụ.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close