Lý thuyết chuyển đổi giữa khối lượng thể tích và lượng chất.

Công thức chuyển đổi giữa lượng chất

Quảng cáo

I. Lý thuyết cần nhớ:

1. Công thức chuyển đổi giữa lượng chất (n) và khối lượng chất (m):

n = \(\dfrac{m}{M}\) (mol)

VD: Có bao nhiêu mol Cu có trong 32 gam Cu?

nCu =  \(\dfrac{m}{M}\)  = 32 : 64 = 0,5 mol

(M là khối lượng mol của chất)

2. Công thức chuyển đổi giữa lượng chất (n) và thể tích của chất khí (V) ở điều kiện tiêu chuẩn 

n = \(\dfrac{V}{22,4}\) (mol)

VD: Có bao nhiêu mol Oxi có trong 4,48 lít khí oxi ở điều kiện tiêu chuẩn?

nO2 = \(\dfrac{4,48}{22,4}\) = 0,2 mol

Sơ đồ tư duy: Chuyển đổi giữa khối lượng thể tích và lượng chất.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài