Bài 2 trang 67 SGK Hóa học 8

Thế tích mol của chất khí phụ thuộc vào...

Quảng cáo

Đề bài

Kết luận nào sau đây đúng ?

Thế tích mol của chất khí phụ thuộc vào :

a) Nhiệt độ của chất khí ;

b) Khối lượng mol của chất khí ;

c) Bản chất của chất khí ;

d) Áp suất của chất khí.

Video hướng dẫn giải

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Ở điều kiện tiêu chuẩn (00C, 1atm) 1 mol khí có thể tích là 22,4 lít

Ở điều kiện thường (200C, 1atm) 1 mol khí có thể tích là 24 lít

\( \to\) Thể tích phụ thuộc vào nhiệt độ và áp suất

\( \to\) a,d đúng

Với mọi chất khí ở đktc ta có V = n.22,4

\( \to\) Thể tích không phụ thuộc vào khối lượng mol của chất khí và bản chất của chất khí

\( \to\) b, c sai

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close