Lý thuyết Luyện tập Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng

Kim loại kiềm và kiềm thổ.

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 12 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

1. Kim loại kiềm và kiềm thổ.

Quảng cáo
decumar

2. Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm.

- NaOH: là bazơ mạnh, tan nhiều trong nước và tỏa nhiệt.

- NaHCO3: tác dụng được với axit và kiềm.

- Na2CO3: là muối của axit yếu, có đầy đủ tính chất chung của muối.

- KNO3:                2KNO3   \(\to\)     2KNO2 + O2

3. Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ

- Ca(OH)2: là  bazơ mạnh.

- CaCO3:               CaCO3      \(\to\)      CaO + CO2

- Ca(HCO3)3:          Ca(HCO3)3    \(\to\)     CaCO3 + CO2 + H2O

- CaSO4: tùy theo lượng nước kết tinh có trong tinh thể ta có; thạch cao sống (CaSO4.2H2O); thạch cao nung (CaSO4. H2O); thạch cao khan (CaSO4).

4. Nước cứng

- Nước cứng là nước chứa nhiều ion Ca2+ và Mg2+, nước mềm là nước chứa ít hoặc không chứa các ion trên.

- Phân loại:

   + Nước cứng có tính cứng tạm thời: chứa Ca(HCO3)2 và Mg(HCO3)2.

   + Nước cứng có tính cứng vĩnh cửu: chứa các muối clorua và sunfat của canxi và magie.

   + Nước cứng có tính cứng toàn phần: có cả tính cứng tạm thời và tính cứng vĩnh cửu.

- Cách làm mềm nước cứng: phương pháp kết tủa và phương pháp trao đổi ion.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close