Lý thuyết Luyện tập tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm

1. Nhôm - Nằm ở ô số 13, chu kì 3, nhóm IIIA.

Quảng cáo

1. Nhôm

- Nằm ở ô số 13, chu kì 3, nhóm IIIA.

- Là kim loại nhẹ (D = 2,7 g/cm3), dẫn điện, dẫn nhiệt tốt, dẻo.

- Có tính khử mạnh: Al → Al3+ + 3e

   + Không tác dụng với oxi của không khí (ở nhiệt độ thường) và nước do có lớp màng oxit bảo vệ

   + Có tính chất lưỡng tính: vừa tác dụng với axit vừa tác dụng với kiềm

   + Tác dụng với oxit kim loại (phản ứng nhiệt nhôm)

2. Hợp chất của nhôm

- Al2O3: là oxit lưỡng tính (vừa tan trong dung dịch axit, vừa tan trong dung dịch kiềm mạnh).

- Al(OH)3: là hiđroxit lưỡng tính (vừa tan trong dung dịch axit, vừa tan trong dung dịch kiềm mạnh).

- Nhôm sunfat:

   + Phèn chua: K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.

   + Phèn nhôm: M2SO4.Al2(SO4)3.24H2O (M+ là Na+, Li+, NH4+).

Quảng cáo
close