Lesson 3 - Unit 2. Life in the country - SBT Tiếng Anh 8 iLearn Smart World

a. Listen to two people talking about a traditional festival. What activity is NOT mentioned? b. Now, listen and circle the correct answers. a. Read the announcement. What is the main purpose of it? b. Now, read and answer the questions.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Listening a

a. Listen to two people talking about a traditional festival. What activity is NOT mentioned?

(Nghe hai người nói về một lễ hội truyền thống. Hoạt động nào KHÔNG được đề cập?)


1. a market (chợ)        

2. watching lion dances (xem múa lân)

3. playing traditional games (chơi trò chơi truyền thống)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

Tony: Welcome to Teen Talk with Tony. I’m in Hill Town. The Mid-Autumn festival is coming in two weeks, and everyone is very excited. I’m talking to Linh Phạm. She’s part of the Hill Town Cultural Department.

Linh: Hi, everyone. This year, the Mid-Autumn festival will take place in the won centre from noon to 8 p.m. on September tenth and eleventh. Everyone in Hill Town will have a chance to take part in activities to welcome the Mid-Autumn Festival.

Tony: Great! What activities will the festival have?

Linh: Well, there will be a market on Main Street. You can buy mooncakes and other food there. You can buy colorful lanterns, too!

Tony: Great! I love mooncakes. Is there a traditional music and dance show at this two-day event?

Linh: Of course! Children from around the town will sing songs and play traditional instruments. You can watch lion dances, too.

Tony: Cool. I’m so excited about the festival. 

Tạm dịch:

Tony: Chào mừng bạn đến với Teen Talk cùng Tony. Tôi đang ở Hill Town. Hai tuần nữa là đến Tết Trung thu, ai nấy đều háo hức. Tôi đang nói chuyện với Linh Phạm. Cô ấy là một phần của Sở Văn hóa Thị trấn Hill.

Linh: Chào mọi người. Năm nay, lễ hội Trung thu sẽ diễn ra tại trung tâm won từ trưa đến 8 giờ tối. vào ngày 10 và 11 tháng 9. Mọi người ở Hill Town sẽ có cơ hội tham gia các hoạt động chào đón Tết Trung thu.

Tony: Tuyệt vời! Lễ hội sẽ có những hoạt động gì?

Linh: À, sẽ có một cái chợ trên Main Street. Bạn có thể mua bánh trung thu và các thực phẩm khác ở đó. Bạn cũng có thể mua những chiếc đèn lồng đầy màu sắc!

Tony: Tuyệt vời! Tôi yêu bánh trung thu. Có chương trình ca múa nhạc truyền thống tại sự kiện kéo dài hai ngày này không?

Linh: Tất nhiên! Trẻ em từ khắp nơi trong thị trấn sẽ hát các bài hát và chơi các nhạc cụ truyền thống. Bạn cũng có thể xem múa sư tử.

Tony: Tuyệt. Tôi rất vui mừng về lễ hội.

Lời giải chi tiết:

3. playing traditional games (chơi trò chơi truyền thống)

Listening b

b. Now, listen and circle the correct answers.

(Bây giờ, hãy lắng nghe và khoanh tròn các câu trả lời đúng.)

1. The festival will take place in two / a few weeks.

2. The festival is going to be at the town park / town centre.

3. The festival is for everyone / young children.

4. People can buy colorful masks / lanterns at the festival.

5. Children from around the town / country will perform songs at the dance show. 

Lời giải chi tiết:

1. The festival will take place in two weeks.

(Lễ hội sẽ diễn ra trong hai tuần nữa.)

2. The festival is going to be at the town centre.

(Lễ hội sẽ diễn ra ở trung tâm thị trấn.)

3. The festival is for everyone children.

(Ngày hội dành cho tất cả mọi người là trẻ em.)

4. People can buy colorful lanterns at the festival.

(Mọi người có thể mua những chiếc đèn lồng đầy màu sắc tại lễ hội.)

5. Children from around the town will perform songs at the dance show.

(Trẻ em từ khắp nơi trong thị trấn sẽ biểu diễn các bài hát trong buổi khiêu vũ.)

Reading a

a. Read the announcement. What is the main purpose of it?

(Đọc thông báo. Mục đích chính của nó là gì?)

1. say what you can do at the festival

(nói những gì bạn có thể làm tại lễ hội)

2. say where activities are taking place

(nói nơi các hoạt động đang diễn ra)

3. say who will enjoy the festival

(nói ai sẽ thưởng thức lễ hội)

Rock Hill Village Mid-Autumn Festival

We are happy to announce that the 2025 Rock Hill Village Mid-Autumn Festival will take place on Nguyễn Thị Minh Khai Street on Monday, October 6th from 1 p.m. to 10 p.m. Come and celebrate the amazing Mid-Autumn Festival here in Rock Hill Village on Monday.

This is a free event for everyone to come and enjoy.

There are lots of different activities to try. There will also be lots of folk games to play. There’s a lot of amazing food to eat, too. Enjoy fun activities like watching lion dances, decorating mooncakes, and watching traditional live music. Taste delicious local food like mooncakes, fruit, nuts, and grilled meat. The lantern parade will start at 6 p.m., and the fireworks will start at 8 p.m. Arrive early to find a good place to stand.

Bring your whole family and all your friends. It will be a day to remember!

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Trung thu làng Rock Hill

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng Lễ hội Trung thu Rock Hill Village 2025 sẽ diễn ra trên đường Nguyễn Thị Minh Khai vào Thứ Hai, ngày 6 tháng 10, từ 1 giờ chiều. đến 10 giờ tối. Hãy đến và ăn mừng Tết Trung Thu tuyệt vời ở đây tại Rock Hill Village vào Thứ Hai.

Đây là một sự kiện miễn phí cho tất cả mọi người đến và thưởng thức.

Có rất nhiều hoạt động khác nhau để thử. Ngoài ra còn có rất nhiều trò chơi dân gian để chơi. Có rất nhiều thực phẩm tuyệt vời để ăn, quá. Thưởng thức các hoạt động vui nhộn như xem múa lân, trang trí bánh trung thu và xem nhạc sống truyền thống. Thưởng thức các món ăn ngon của địa phương như bánh trung thu, trái cây, các loại hạt và thịt nướng. Cuộc diễu hành đèn lồng sẽ bắt đầu lúc 6 giờ chiều và bắn pháo hoa sẽ bắt đầu lúc 8 giờ tối. Đến sớm để tìm một nơi tốt để đứng.

Mang cả gia đình của bạn và tất cả bạn bè của bạn. Đó sẽ là một ngày đáng nhớ!

Lời giải chi tiết:

1. say what you can do at the festival

(nói những gì bạn có thể làm tại lễ hội)

Thông tin: There are lots of different activities to try. There will also be lots of folk games to play. There’s a lot of amazing food to eat, too. Enjoy fun activities like watching lion dances, decorating mooncakes, and watching traditional live music. Taste delicious local food like mooncakes, fruit, nuts, and grilled meat. The lantern parade will start at 6 p.m., and the fireworks will start at 8 p.m. Arrive early to find a good place to stand.

(Có rất nhiều hoạt động khác nhau để thử. Ngoài ra còn có rất nhiều trò chơi dân gian để chơi. Có rất nhiều thực phẩm tuyệt vời để ăn, quá. Thưởng thức các hoạt động vui nhộn như xem múa lân, trang trí bánh trung thu và xem nhạc sống truyền thống. Thưởng thức các món ăn ngon của địa phương như bánh trung thu, trái cây, các loại hạt và thịt nướng. Cuộc diễu hành đèn lồng sẽ bắt đầu lúc 6 giờ chiều và bắn pháo hoa sẽ bắt đầu lúc 8 giờ tối. Đến sớm để tìm một nơi tốt để đứng.)

Reading b

b. Now, read and answer the questions.

(Bây giờ, hãy đọc và trả lời các câu hỏi.)

1. What festival is the announcement about?

(Thông báo về lễ hội gì?)

________________________________________________________

2. What time and date will the festival take place?

(Lễ hội sẽ diễn ra vào ngày giờ nào?)

________________________________________________________

3. How much does the festival cost?

(Chi phí cho lễ hội là bao nhiêu?)

________________________________________________________

4. What food can you eat at the festival?

(Bạn có thể ăn món gì tại lễ hội?)

________________________________________________________

5. What will start at 8 p.m.?

(Điều gì sẽ bắt đầu lúc 8 giờ tối?)

________________________________________________________

Lời giải chi tiết:

1. The announcement is about the Rock Hill Village Mid-Autumn Festival.

(Thông báo về Tết Trung thu của làng Rock Hill.)

Thông tin: We are happy to announce that the 2025 Rock Hill Village Mid-Autumn Festival will take place on Nguyễn Thị Minh Khai Street on Monday, October 6th from 1 p.m. to 10 p.m.

(Chúng tôi vui mừng thông báo rằng Lễ hội Trung thu Rock Hill Village 2025 sẽ diễn ra trên đường Nguyễn Thị Minh Khai vào Thứ Hai, ngày 6 tháng 10, từ 1 giờ chiều. đến 10 giờ tối.)

2. The festival will take place on Monday, October 6th from 1 p.m. to 10 p.m.

(Lễ hội sẽ diễn ra vào thứ Hai, ngày 6 tháng 10 từ 1 giờ chiều. đến 10 giờ tối.)

Thông tin: We are happy to announce that the 2025 Rock Hill Village Mid-Autumn Festival will take place on Nguyễn Thị Minh Khai Street on Monday, October 6th from 1 p.m. to 10 p.m.

(Chúng tôi vui mừng thông báo rằng Lễ hội Trung thu Rock Hill Village 2025 sẽ diễn ra trên đường Nguyễn Thị Minh Khai vào Thứ Hai, ngày 6 tháng 10, từ 1 giờ chiều. đến 10 giờ tối.)

3. It doesn’t cost anything.

(Nó không tốn bất cứ thứ gì.)

Thông tin: This is a free event for everyone to come and enjoy.

(Đây là một sự kiện miễn phí cho tất cả mọi người đến và thưởng thức.)

4. You can eat mooncakes, fruits, nuts, and grilled meat.

(Bạn có thể ăn bánh trung thu, trái cây, các loại hạt và thịt nướng.)

Thông tin: Taste delicious local food like mooncakes, fruit, nuts, and grilled meat.

(Thưởng thức các món ăn ngon của địa phương như bánh trung thu, trái cây, các loại hạt và thịt nướng.)

5. Fireworks will start at 8 p.m.

(Pháo hoa sẽ bắt đầu lúc 8 giờ tối.)

Thông tin: The lantern parade will start at 6 p.m., and the fireworks will start at 8 p.m.

(Cuộc diễu hành đèn lồng sẽ bắt đầu lúc 6 giờ chiều và bắn pháo hoa sẽ bắt đầu lúc 8 giờ tối.)

Writing Skill

Writing long-form announcements

(Viết thông báo dạng dài)

To write a long-form announcement, you should:

(Để viết một thông báo dạng dài, bạn nên)

1. Write a heading. Say what the event is

(Viết tiêu đề. Nói sự kiện là gì)

The 2024 Culture Festival

(Lễ hội Văn hóa 2024)

2. Write a summary sentence about what, where, and when the festival is

(Viết một câu tóm tắt về lễ hội gì, ở đâu và khi nào)

We are excited to announce the 2024 Culture Festival will take place at King Park on Saturday, October 8th from 1 p.m. to 10 p.m.

(Chúng tôi vui mừng thông báo Lễ hội Văn hóa năm 2024 sẽ diễn ra tại King Park vào Thứ Bảy, ngày 8 tháng 10 từ 1 giờ chiều đến 10 giờ tối)

3. Give a call to action. Ask the readers to take part or join in.

(Đưa ra lời kêu gọi hành động. Yêu cầu độc giả tham gia hoặc tham gia.)

Come and celebrate the 2024 Culture Festival ...

(Hãy đến và chào mừng Lễ hội Văn hóa 2024 ...)

4. Say the cost.

(Nói chi phí.)

This is a free event for everyone; Tickets to the festival cost 50,000 VND.

(Đây là một sự kiện miễn phí cho tất cả mọi người; Vé tham dự lễ hội có giá 50.000 đồng.)

5. Say the different activities and food at the festival.

(Nói các hoạt động khác nhau và thức ăn tại lễ hội.)

Enjoy activities like …, Take part in …, Eat many types of traditional food like …

(Tận hưởng các hoạt động như …, Tham gia vào …, Ăn nhiều loại món ăn truyền thống như …)

Reorder the parts of the announcement. Use the skill box to help you.

(Sắp xếp lại các phần của thông báo. Sử dụng hộp kỹ năng để giúp bạn.)

Lời giải chi tiết:

1. D. The 2025 Peace Town Tết Festival

(Tết Thị trấn Hòa Bình 2025)

2. C. We’re pleased to announce the 2025 Peace Town Tết Festival will be at Main Street Hall on Wednesday, January 29th at 2 p.m.

(Chúng tôi vui mừng thông báo Lễ hội Tết Thị trấn Hòa bình năm 2025 sẽ diễn ra tại Main Street Hall vào Thứ Tư, ngày 29 tháng 1 lúc 2 giờ chiều.)

3. B. Come and enjoy a great day at the Peace Town Tết Festival.

(Hãy đến và tận hưởng một ngày tuyệt vời tại Lễ hội Tết Thị trấn Hòa Bình.)

4. E. Tickets cost 60,000 VND for adults and 30,000 VND for children.

(Giá vé 60.000 VND cho người lớn và 30.000 VND cho trẻ em.)

5. A. Try lots of traditional food, like bánh chưng, and enjoy live performances.

(Thử nhiều món ăn truyền thống, như bánh chưng, và thưởng thức các buổi biểu diễn trực tiếp.)

Planning

Now, imagine you are a member of the cultural department of a small town in the country and are planning a traditional festival. Choose a festival and complete the table.

(Bây giờ, hãy tưởng tượng bạn là thành viên của ban văn hóa của một thị trấn nhỏ trong nước và đang lên kế hoạch cho một lễ hội truyền thống. Chọn một lễ hội và hoàn thành bảng.)

Lời giải chi tiết:

Writing

Now, write the announcement for the festival you planned. Use the Writing Skill box and your notes to help you. Write 80 to 100 words.

(Bây giờ, hãy viết thông báo cho lễ hội mà bạn đã lên kế hoạch. Sử dụng hộp Kỹ năng viết và ghi chú của bạn để giúp bạn. Viết 80 đến 100 từ.)

Lời giải chi tiết:

The 2025 Heacham Village Tết Festival

We’re pleased to announce that the 2025 Heacham Village Tết Festival will take place on Nguyễn Huệ Street on Wednesday, January 29th at 1 p.m. 

Come out and enjoy the 2025 Heacham Village Tết Festival.

This is a free event for everyone.

Take part in bánh chưng making competitions, watch fireworks, and watch traditional lion dances. Try some traditional food like candied fruit, or local food like grilled meat and seafood.

Bring all your friends and family and have a great day out!

Tạm dịch:

Tết làng Heacham 2025

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng Lễ hội Tết làng Heacham năm 2025 sẽ diễn ra trên đường Nguyễn Huệ vào Thứ Tư, ngày 29 tháng 1 lúc 1 giờ chiều.

Hãy ra ngoài và tận hưởng Lễ hội Tết Làng Heacham 2025.

Đây là một sự kiện miễn phí cho tất cả mọi người.

Tham gia thi gói bánh chưng, xem pháo hoa và xem múa lân truyền thống. Hãy thử một số món ăn truyền thống như kẹo trái cây hoặc đồ ăn địa phương như thịt nướng và hải sản.

Mang theo tất cả bạn bè và gia đình của bạn và có một ngày tuyệt vời! 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close