Hoạt động nông nghiệp với môi trường địa lí

Từ trồng tỉa bằng các dụng cụ thô sơ trên các mảnh đất nhỏ, tới nay hoạt động - an xuất nông nghiệp được tiến hành bằng máy móc trên những vùng rộng lớn.

Quảng cáo

1. Hoạt động nông nghiệp với môi trường địa lí

 - Hoạt động nông nghiệp diễn ra rất đa dạng, nhiều ngành nông nghiệp khác nhau.

 - Nông nghiệp phát triển dựa trên sự đa dạng của các điều kiện tự nhiên khí hậu, địa hình, đất trồng.

 - Sản xuất nông nghiệp có thể thô sơ hay hiện đại tùy thuộc trình độ phát triển của mỗi quốc gia song đều làm biến đổi cảnh quan tự nhiên sơ khai.

 - Con người ngày càng tác động mạnh mẽ làm biến đổi cảnh quan tự nhiên, đặc biệt là địa hình trong quá trình canh tác và xây dựng các công trình thủy lợi.

 

Loihgiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài