Hoạt động 2 trang 84 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Hãy dùng thước thẳng và thước đo góc để đo độ dài các cạnh và số đo các góc của tam giác ABC ở hình 1. Sau đó sắp xếp thứ tự từ bé đến lớn độ dài của ba cạnh và số đo của ba góc. Rút ra kết luận gì ?

Quảng cáo

Đề bài

Hãy dùng thước thẳng và thước đo góc để đo độ dài các cạnh và số đo các góc của tam giác ABC ở hình 1. Sau đó sắp xếp thứ tự từ bé đến lớn độ dài của ba cạnh và số đo của ba góc. Rút ra kết luận gì ?

Lời giải chi tiết

AB = 3cm, AC = 3,5cm, BC = 5cm

\(\widehat A = 100^\circ ,\widehat B = 45^\circ ,\widehat C = 35^\circ\)

Sắp xếp thứ tự từ bé đến lớn độ dài của ba cạnh: AB < AC < BC.

Sắp xếp thứ tự từ bé đến lớn số đo của ba góc: \(\widehat C < \widehat B < \widehat A.\)

* Rút ra kết luận: Trong một tam giác, góc đối diện với cạnh lớn hơn là góc lớn hơn và cạnh đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close