Thử tài bạn trang 85 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập 1. Hãy sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn số đo ba góc A, B và C trong tam giác ABC với AB < AC < BC

Quảng cáo

Đề bài

1. Hãy sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn số đo ba góc A, B và C trong tam giác ABC với AB < AC < BC

2. Cho tam giác ABC có AB = 3 cm, AC = 4 cm, BC = 5 cm. Em hãy cho biết góc của tam giác ABC có số đo lớn nhất.

Lời giải chi tiết

1. ∆ABC có AB < AC < BC => \(\widehat C < \widehat B < \widehat A.\)

2. ∆ABC có BC > AC > AB (vì 5cm > 4cm > 3cm) => \(\widehat A > \widehat B > \widehat C.\)

Vậy góc A của tam giác ABC có số đo lớn nhất.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close